Шатар хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2017 он Өсвөр үе Шатар хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2017 он Өсвөр үе
Шатар хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2017 он Өсвөр үе
Огноо:
2017-09-16 Эхлэх 2017-09-16 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: