Ширээний теннис хичээлийн шинэ жилийн нээлт  2017 /Өсвөр/ Ширээний теннис хичээлийн шинэ жилийн нээлт 2017 /Өсвөр/
Ширээний теннис хичээлийн шинэ жилийн нээлт  2017 /Өсвөр/
Огноо:
2017-09-18 Эхлэх 2017-09-18 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: