2019 оны шатарын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн /Өсвөр үе/ 2019 оны шатарын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн /Өсвөр үе/
2019 оны шатарын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн /Өсвөр үе/
Огноо:
2019-01-05 Эхлэх 2019-01-05 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: