100 буудалт даамын ААШТэмцээн өсвөр үе энэ тэмцээнд14 багийн 162 тамирчин оролцсоноос 110 хөвгүүд, 52 охид оролцлоо. тэмцээний зардалд 274000 төгрөг зарцуулсн байна. 100 буудалт даамын ААШТэмцээн өсвөр үе энэ тэмцээнд14 багийн 162 тамирчин оролцсоноос 110 хөвгүүд, 52 охид оролцлоо. тэмцээний зардалд 274000 төгрөг зарцуулсн байна.
100 буудалт даамын ААШТэмцээн өсвөр үе энэ тэмцээнд14 багийн 162 тамирчин оролцсоноос 110 хөвгүүд, 52 охид оролцлоо. тэмцээний зардалд 274000 төгрөг зарцуулсн байна.
Огноо:
2019-01-26 Эхлэх 2019-01-27 Дуусах

Танилцуулга Файл татах

100 буудалт даамын ААШТэмцээн өсвөр үе энэ тэмцээнд14 багийн 162 тамирчин оролцсоноос 110 хөвгүүд, 52 охид оролцлоо. тэмцээний зардалд 274000 төгрөг зарцуулсн байна

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: