мөсний сурын харваа мөсний сурын харваа
мөсний сурын харваа
Огноо:
2020-01-26 Эхлэх 2020-01-27 Дуусах

Танилцуулга

19 тамирчин оролцож байгууллагын үндсэн төсөвөөс 45500 төгрөгны зардал гарсан болно.

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: