Хүүхдийн спортын VI их наадам Хүүхдийн спортын VI их наадам
Хүүхдийн спортын VI их наадам
Огноо:
2019-09-12 Эхлэх 2019-09-13 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: