Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн
Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн
Огноо:
2021-01-01 Эхлэх 2021-12-31 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: