Хүүхдийн Спортын 5-дугаар Их Наадмын сорилго эрэгтэй Хүүхдийн Спортын 5-дугаар Их Наадмын сорилго эрэгтэй
Хүүхдийн Спортын 5-дугаар Их Наадмын сорилго эрэгтэй
Огноо:
2015-08-16 Эхлэх 2015-08-17 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: