Ахмадын УАШ анхдугаар тэмцээн эрэгтэй +50 нас Ахмадын УАШ анхдугаар тэмцээн эрэгтэй +50 нас
Ахмадын УАШ анхдугаар тэмцээн эрэгтэй +50 нас
Огноо:
2016-05-13 Эхлэх 2016-05-15 Дуусах

Танилцуулга

Багууд

Багийн мэдээлэл байхгүй байна

Оролцогчид

Оролцогчидын мэдээлэл байхгүй байна

Тоглолтууд

Тоглолтын мэдээлэл байхгүй байна

Медаль

Медалийн мэдээлэл байхгүй байна
Хуваалцах: