Тэмцээн

Лого Гарчиг Спорт Ангилал Эхлэх огноо Дуусах огноо
1521 Хөдөлгөөн эрч хүч эрүүл мэнд

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2017-02-10 2017-04-15
1522 2017 оны аймгийн аварга идэрчүүдийн волейбол

Волейбол Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2017-01-28 2017-01-29
1523 2017 оны аймгийн аварга шалгаруулах мини волейбол

Волейбол Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2017-04-28 2017-04-29
1524 Аймгийн аварга шалгаруулах ахмадын волейбол

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2017-05-27 2017-05-28
1525 аймгийн аварга шалгаруулах өсвөрийн шатар-2018

Шатар Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-02-24 2018-02-25
1526 2018 оны аймгийн аварга шалгаруулах ширээний теннис

Ширээний теннис Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-03-16 2018-03-17
1527 2018 оны аймгийн аварга шалгаруулах идэрчүүдийн волейбол

Волейбол Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-02-03 2018-02-04
1528 аймгийн аварга шалгаруулах өсвөрийн үеийн волейболын тэмцээн

Волейбол Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-05-05 2018-05-06
1529 Хангайн бүсийн аварга шалгаруулах жүдо бөх

Жүдо бөх Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-03-30 2018-04-01
1530 2018 оны аймгийн аварга шалгаруулах жүдо бөх

Жүдо бөх Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-03-09 2018-03-11
1531 Ахмадын спортын анхдугаар их наадам

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-06-22 2018-06-23
1532 2018 оны аймгийн аварга шалгаруулах үндэсний сур

Үндэсний сурын харваа Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-04-28 2018-04-29
1533 2018 оны аймгийн аварга шалгаруулах хөнгөн атлетик

Хөнгөн атлетик Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-04-27 2018-04-28
1534 МУГД А.Доржсүрэнгийн нэрэмжит Улсын аварга шалгаруулах өсвөрийн волейбол

Волейбол Залуучуудын ДүАШТ 2018-10-27 2018-11-02
1535 Аймгийн аварга шалгаруулах идэрчүүдийн волейболын тэмцээн

Волейбол Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-02-19 2019-02-20
1536 Аймгийн аварга шалгаруулах өсвөр үеийн волейбол

Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-03-12 2019-03-13
1537 Аймгийн аварга шалгаруулах өсвөрийн шатар

Шатар Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-01-26 2019-01-27
1538 2019 рны Аймгийн аварга шалгаруулах идэрчүүдийн сагсан бөмбөг

Сагсан бөмбөг (5x5) Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-02-14 2019-02-15
1539 2019 оны Аймгийн аварга шалгаруулах ахмад, насанд хүрэгч, өсвөрийн ширээний теннис

Ширээний теннис Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-03-08 2019-03-09
1540 2019 оны Аймгийн аварга шалгаруулах 100 буудалт даам

Зуун буудалт даам Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-03-07 2019-03-08
1541 2019 оны Аймгийн аварга шалгаруулах насанд хүрэгчдийн шатар

Шатар Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-03-29 2019-03-30
1542 Аймгийн аварга шалгаруулах өсөвр үеийн самбо бөх

Самбо бөх Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-05-16 2019-05-17
1543 2019 оны Аймгийн аварга шалгаруулах өсвөр үеийн хөнгөн атлетик

Хөнгөн атлетик Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-04-25 2019-04-26
1544 2019 оны Аймгийн аварга шалгаруулах өсвөрийн жүдо бөх

Жүдо бөх Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-03-22 2019-03-23
1545 Аймгийн аварга шалгаруулах насанд хүрэгчдийн сагсан бөмбөг

Сагсан бөмбөг (5x5) Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-12-06 2019-12-07
1546 2019 оны Аймгийн аварга шалгаруулах үндэсний сур

Үндэсний сурын харваа Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-06-15 2019-06-15
1547 2019 оны аймгийн аварга шалгаруулах шагайн харваа

Шагайн харваан Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-04-04 2019-04-05
1548 2019 оны Аймгийн аварга шалгаруулах өсвөр үеийн чөлөөт бөх

Чөлөөт бөх Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-05-15 2019-05-15
1549 Улсын аварга шалгаруулах өсвөрийн үндэсний бөхийн тэмцээн

Бусад Залуучуудын ДүАШТ 2019-10-19 2019-10-20
1550 Сар шинийн үндэсний бөхийн барилдаан

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-02-02 2019-02-02
1551 Явган аялал

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-05-14 2019-05-14
1552 Иргэдийн спортын наадам

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-10-04 2018-10-07
1553 Спорт хамтлагийн тэмцээн

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-11-21 2019-11-22
1554 Дундговь лиг 2018

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2018-03-17 2018-03-18
1555 2019 оны нийтийн монгол бөхийн барилдаан

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-01-23 2019-01-23
1556 Мандалговь марафон бүх нийтийн гүйлт

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-06-01 2019-06-01
1557 Сайнцагаан 95 спортын наадам

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-06-21 2019-06-21
1558 Бэсрэг наадам

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-08-09 2019-08-10
1559 Сурагчдын лиг

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-11-14 2019-12-01
1560 Волейболын аварга шалгаруулах тэмцээн

Бусад Дүүргийн аварга шалгаруулах тэмцээн / ДүАШТ 2019-10-19 2019-10-20