Тэмцээн

Лого Гарчиг Спорт Ангилал Эхлэх огноо Дуусах огноо
361 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-6 Girls)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-05 2016-04-05
362 Өсвөрийн улсын аварга 6 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-03-01 2018-03-05
363 Өсвөрийн улсын аварга 8 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-03-01 2018-03-05
364 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-8 Girls)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
365 Өсвөрийн улсын аварга 10 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-03-01 2018-03-05
366 Өсвөрийн улсын аварга 12 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-03-01 2018-03-05
367 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-10 Girls)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
368 Өсвөрийн улсын аварга 14 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-03-01 2018-03-05
369 Өсвөрийн улсын аварга 16 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-03-01 2018-03-05
370 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-12 Girls)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
371 Өсвөрийн улсын аварга 18 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-03-01 2018-03-05
372 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-14 Girls)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
373 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Girls)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-05 2016-04-05
374 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-18 Girls)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Олон улсын тэмцээн 2016-04-05 2016-04-05
375 Эмэгтэй 2018

стандарт төрлөөр Зууны Шатар клуб

Шатар Оюутны УАШТ 2018-03-24 2018-03-26
376 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-6 Open)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
377 Эрэгтэй 2018

стандарт төрлөөр Зууны Шатар клуб

Шатар Оюутны УАШТ 2018-03-24 2018-03-26
378 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-8 Open)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
379 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-10 Open)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
380 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-12 Open)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-05 2016-04-05
381 УАШ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 50 ДАХЬ УДААГИЙН ШИГШЭЭ ТЭМЦЭЭН

стандарт төрлөөр Архангай аймаг

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2018-05-20 2018-05-28
382 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-14 Open)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
383 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Open)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
384 УАШ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 58 ДАХЬ УДААГИЙН ШИГШЭЭ ТЭМЦЭЭН

стандарт төрлөөр Архангай аймаг

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2018-05-20 2018-05-28
385 CHINGGIS INVITATIONAL-IV

стандарт төрлөөр Чингис клуб

Шатар Олон улсын тэмцээн 2018-08-08 2018-08-16
386 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-18 Open)

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-06 2016-04-06
387 CHINGGIS BLITZ

блиц төрлөөр Чингис клуб

Шатар Олон улсын тэмцээн 2018-08-16 2018-08-16
388 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-6 Open) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
389 Junior 2018 open

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2018-08-20 2018-08-26
390 Junior 2018 girls

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2018-08-20 2018-08-26
391 Junior 2018 open rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2018-08-19 2018-08-19
392 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-8 Open) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
393 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-10 Open) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
394 Junior 2018 open blitz

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Өсвөрийн ДАШТ 2018-08-19 2018-08-19
395 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-12 Open) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
396 Junior 2018 girls blitz

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2018-08-19 2018-08-19
397 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-14 Open) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
398 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Open) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
399 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-18 Open) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
400 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-6 Girls) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13