Тэмцээн

Лого Гарчиг Спорт Ангилал Эхлэх огноо Дуусах огноо
401 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-8 Girls) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
402 Цагаан бэрс 2018 рапид 6 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
403 Цагаан бэрс 2018 рапид 8 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
404 Цагаан бэрс 2018 рапид 10 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
405 Цагаан бэрс 2018 рапид 12 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
406 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-10 Girls) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
407 Цагаан бэрс 2018 рапид 14 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
408 Цагаан бэрс 2018 рапид 16 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
409 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-12 Girls) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
410 Цагаан бэрс 2018 рапид 18 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДүАШТ 2018-09-24 2018-09-25
411 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-14 Girls) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
412 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Girls) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
413 Цагаан бэрс 2018 рапид 6 эм

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
414 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-18 Girls) Rapid

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
415 Цагаан бэрс 2018 рапид 8 эм

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
416 Цагаан бэрс 2018 рапид 10 эм

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
417 Цагаан бэрс 2018 рапид 12 эм

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
418 Цагаан бэрс 2018 рапид 14 эм

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
419 Цагаан бэрс 2018 рапид 16 эм

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
420 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-6 Girls) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
421 Цагаан бэрс 2018 рапид 18 эм

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2018-09-24 2018-09-25
422 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-8 Girls) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
423 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-10 Girls) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
424 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-12 Girls) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
425 Mongolian national rapid 2018 women

рапид төрлөөр Төрийн ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2018-11-25 2018-11-26
426 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-14 Girls) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
427 Mongolian national rapid 2018 men

рапид төрлөөр Төрийн ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2018-11-24 2018-11-25
428 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Girls) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
429 Mongolian national blitz 2018 women

блиц төрлөөр Төрийн ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2018-11-25 2018-11-26
430 Mongolian national blitz 2018 men

блиц төрлөөр Төрийн ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2018-11-25 2018-11-26
431 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-18 Girls) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-04-07 2016-04-13
432 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-6 Open) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
433 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-8 Open) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
434 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-10 Open) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
435 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-12 Open) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
436 ЧИН ВАН ХАНДДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ УЛАМЖЛАЛТ 28 дахь удаагийн тэмцээн

рапид төрлөөр Гадаад харилцааны яам

Шатар Устгах ангилал !! 2018-12-01 2018-12-05
437 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-14 Open) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
438 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-16 Open) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
439 Asian Youth Chess Championship-2016 (Under-18 Open) Standart

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2016-04-07 2016-04-13
440 Mongolian Senior 2018 rapid women 50+

рапид төрөл

Шатар Ахмадын НАШТ 2018-12-23 2018-12-24