Тэмцээн

Лого Гарчиг Спорт Ангилал Эхлэх огноо Дуусах огноо
561 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U14- Girls

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
562 Сонирхогчдын улсын аварга эмэгтэй 2020

стандарт төрлөөр Төрийн Ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2020-01-11 2020-01-12
563 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U16- Girls

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
564 Сонирхогчдын улсын аварга эрэгтэй 2020

стандарт төрлөөр Төрийн Ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2020-01-12 2020-01-13
565 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U18- Girls

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
566 УАШ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 52 ДАХЬ УДААГИЙН АНХАН ШАТНЫ ТЭМЦЭЭН

стандарт төрлөөр Монгени сургууль

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2020-01-18 2020-01-20
567 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U6- Girls

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
568 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U8- Girls

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
569 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U10- Girls

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
570 УАШ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 60 ДАХЬ УДААГИЙН АНХАН ШАТНЫ ТЭМЦЭЭН

стандарт төрлөөр Монгени сургууль

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2020-01-18 2020-01-20
571 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U12- Girls

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
572 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U14- Girls

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
573 Цодгор хүү 2020 5 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2020-01-23 2020-01-25
574 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U16- Girls

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
575 Цодгор хүү 2020 7 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2020-01-23 2020-01-25
576 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U18- Girls

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
577 Цодгор хүү 2020 9 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2020-01-23 2020-01-25
578 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U6- Open

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
579 Цодгор хүү 2020 11 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-01-23 2019-01-25
580 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U8- Open

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
581 Цодгор хүү 2020 5 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2020-01-23 2020-01-25
582 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U10- Open

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
583 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U12- Open

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
584 Цодгор хүү 2020 7 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2020-01-23 2020-01-25
585 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U14- Open

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
586 Цодгор хүү 2020 9 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2020-01-23 2020-01-25
587 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U16- Open

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
588 Цодгор хүү 2020 11 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2020-01-23 2020-01-25
589 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Rapid U18- Open

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-24 2017-06-24
590 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Standart U6- Open

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-19 2017-06-26
591 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Standart U8- Open

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-19 2017-06-26
592 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Standart U10- Open

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-19 2017-06-26
593 ''Asian online nations cup'' open

рапид төрлөөр mongolian chess federasion

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2020-09-20 2020-09-21
594 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Standart U14- Open

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-19 2017-06-26
595 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Standart U16- Open

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-19 2017-06-26
596 ''Asian online nations cup'' women

рапид төрлөөр mongolian chess federasion

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2020-09-20 2020-09-21
597 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Standart U18- Open

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-19 2017-06-26
598 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Standart U6- Girls

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-19 2017-06-26
599 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Standart U8- Girls

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-19 2017-06-26
600 FIDE online olimpiad 2020 open

рапид төрлөөр mongolian chess federasion

Шатар Олон улсын тэмцээн 2020-07-07 2020-07-11