Дуэль фенсинг Дуэль фенсинг

Танилцуулга

2014 онд байгуудлагдсан. Туялзуур сэлэмний спортын сургалт явуулдаг.

Хаяг.Монголын Архитектор байр, СБД УБ хот 

Багийн гишүүд

Мэдээлэл байхгүй байна

Мэдээлэл байхгүй байна

Мэдээлэл байхгүй байна

Мэдээлэл байхгүй байна

Хуваалцах: