Цол зэрэг

Овог Нэр Спорт Цол, зэрэг Картын дугаар Тушаалын дугаар Огноо
1481 Төмөрбаатар Өсөхбаяр Мутайбокс Олон улсын хэмжээний мастер 2018/46683 А/194 2020-12-23
1482 Даваалхагва Эрдэнэ-Очир Хөлбөмбөг Олон улсын хэмжээний мастер 2018/10266 А/194 2020-12-23
1483 Бат-Өлзий Нямсүрэн Олс таталт Олон улсын хэмжээний мастер 2018/60029 А/194 2020-12-23
1484 Ганзориг Ануужин Хүндийн өргөлт Олон улсын хэмжээний мастер 2018/33506 А/194 2020-12-23
1485 Чулуунбаатар Нямзул Хүндийн өргөлт Олон улсын хэмжээний мастер 2018/68441 А/194 2020-12-23
1486 Очирбат Мөнхбаатар Бусад Олон улсын хэмжээний мастер 2010/00100 2020-12-23