Медаль

Медаль Баг/тамирчин Спорт Ангилал Анхдагч байгууллага Хоёрдогч байгууллага Аймаг/хот Сум/дүүрэг
1
G
Шайбтай хоккей /Орхон аймаг/ Шайбтай хоккей 16 хүртэлх нас Орхон аймгийн биеийн тамир, спортын газар Орхон Баян-Өндөр
2
S
Шайбтай хоккей өсвөр /Багануур/ Шайбтай хоккей 16 хүртэлх нас Багануур дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Улаанбаатар Багануур
3
B
Хан-Уул дүүргийн Шайбтай хоккейн баг Шайбтай хоккей 16 хүртэлх нас Хан-Уул дүүргийн Биеийн тамир, спортын хороо Улаанбаатар Хан-Уул