Тоглолтын дэлгэрэнгүй

Дугаар: 1
Огноо: 2022-02-19 20:41

Баг Тамирчин Групп Оноо Ялсан эсэх
1 Дархан мөсний шагайн харвааны баг 1 57 Yes
2 Хэнтий мөсний шагайн харваа 1 75 Yes
3 завхан аймгийн мөсөн шагайн харваа 1 29 No
4 Булган аймаг Мөсний шагай 1 32 No
5 Сэлэнгэ аймгийн мөсний шагайн харваа 1 32 Yes
6 Багануур мөсний шагай 1 32 Yes