Тоглолтууд

Баг Тамирчин Групп Оноо Ялсан эсэх
1 Сонгинохайрхан дүүргийн Үндэсний сурын баг Цэрэнпил Эрдэнэбилэг 2 1000 Тийм
2 Торгон мэргэн баг Үндэсний сурын баг Оросоо Баярбат 2 500 Үгүй