Hisense Дээд Лиг 2021 Hisense Дээд Лиг 2021
Hisense Дээд Лиг 2021
Огноо:
2021-07-27 Эхлэх 2021-09-28 Дуусах

Танилцуулга Файл татах

МХБХ-ны хамгийн нэр хүндтэй тэмцээн Hisense Дээд лиг 2021. Hisense Дээд лиг нийт 200 сая төгрөгийн шагналын сантай бөгөөд энэ нь Монголдоо өндөрт тооцогдох шагналын сан. Тус лиг нь шилдэг 10 багаас бүрдэх ба 2 тойргийн турш өрсөлдсөнөөр хамгийн өндөр оноо цуглуулсан баг Аваргийн цомыг өргөнө. Харин хүснэгтийн сүүлийн 2 байрт эрэмблэгдсэн багууд доог Нэгдүгээр лигт унах юм.

Багууд

Баг Улс Аймаг/хот
1 Атлетик 220 Монгол Улаанбаатар
2 УЛААНБААТАР ФС Монгол Улаанбаатар
3 Би Эйч Си Лионс ФС Монгол Улаанбаатар
4 СП Фалконс ФС Монгол Улаанбаатар
5 Хангарьд ФС Монгол Орхон
6 Эрчим Хаан Хүнс ФС Монгол Улаанбаатар
7 Дэрэн ФС Монгол Улаанбаатар
8 Улаанбаатар Сити ФС Монгол Улаанбаатар
9 Хоромхон ФС Монгол Улаанбаатар
10 Улаанбаатарын Мазаалайнууд Монгол Улаанбаатар

Оролцогчид

Тоглолтууд

Оролцогчид Ангилал Хэсэг Үе Огноо
1 Би Эйч Си Лионс ФС, Атлетик 220 Эрэгтэй 90 2021-10-03 16:00
2 Хоромхон ФС, СП Фалконс ФС Эрэгтэй 89 2021-10-03 16:00
3 Дэрэн ФС, Эрчим Хаан Хүнс ФС Эрэгтэй 88 2021-10-03 13:00
4 Улаанбаатарын Мазаалайнууд , УЛААНБААТАР ФС Эрэгтэй 87 2021-10-03 13:00
5 Улаанбаатар Сити ФС, Хангарьд ФС Эрэгтэй 86 2021-10-03 10:00
6 Хангарьд ФС, Дэрэн ФС Эрэгтэй 85 2021-09-30 19:00
7 Эрчим Хаан Хүнс ФС, СП Фалконс ФС Эрэгтэй 84 2021-09-30 16:00
8 Би Эйч Си Лионс ФС, Хоромхон ФС Эрэгтэй 83 2021-09-30 13:00
9 Атлетик 220, Улаанбаатарын Мазаалайнууд Эрэгтэй 82 2021-09-30 10:00
10 УЛААНБААТАР ФС, Улаанбаатар Сити ФС Эрэгтэй 81 2021-09-29 19:00
11 СП Фалконс ФС, Хангарьд ФС Эрэгтэй 80 2021-09-27 19:00
12 Хоромхон ФС, Эрчим Хаан Хүнс ФС Эрэгтэй 79 2021-09-27 16:00
13 Улаанбаатарын Мазаалайнууд , Би Эйч Си Лионс ФС Эрэгтэй 78 2021-09-27 13:00
14 Дэрэн ФС, УЛААНБААТАР ФС Эрэгтэй 77 2021-09-27 10:00
15 Улаанбаатар Сити ФС, Атлетик 220 Эрэгтэй 76 2021-09-26 19:00
16 УЛААНБААТАР ФС, СП Фалконс ФС Эрэгтэй 75 2021-09-24 19:00
17 Эрчим Хаан Хүнс ФС, Хангарьд ФС Эрэгтэй 74 2021-09-24 16:00
18 Улаанбаатарын Мазаалайнууд , Хоромхон ФС Эрэгтэй 73 2021-09-24 13:00
19 Атлетик 220, Дэрэн ФС Эрэгтэй 72 2021-09-24 10:00
20 Би Эйч Си Лионс ФС, Улаанбаатар Сити ФС Эрэгтэй 71 2021-09-21 19:00
21 Эрчим Хаан Хүнс ФС, УЛААНБААТАР ФС Эрэгтэй 70 2021-08-21 19:25
22 СП Фалконс ФС, Атлетик 220 Эрэгтэй 69 2021-09-21 16:00
23 Хоромхон ФС, Хангарьд ФС Эрэгтэй 68 2021-09-21 13:00
24 Улаанбаатар Сити ФС, Улаанбаатарын Мазаалайнууд Эрэгтэй 67 2021-09-21 10:00
25 Дэрэн ФС, Би Эйч Си Лионс ФС Эрэгтэй 66 2021-09-20 19:00
26 Атлетик 220, Эрчим Хаан Хүнс ФС Эрэгтэй 65 2021-09-18 19:00
27 УЛААНБААТАР ФС, Хангарьд ФС Эрэгтэй 64 2021-09-18 13:00
28 УЛААНБААТАР ФС, Хангарьд ФС Эрэгтэй 63 2021-09-18 13:00
29 Улаанбаатарын Мазаалайнууд , Дэрэн ФС Эрэгтэй 62 2021-09-17 19:00
30 Би Эйч Си Лионс ФС, СП Фалконс ФС Эрэгтэй 61 2021-09-17 16:00
31 Хоромхон ФС, УЛААНБААТАР ФС Эрэгтэй 60 2021-09-15 19:00
32 Хангарьд ФС, Атлетик 220 Эрэгтэй 59 2021-09-15 16:00
33 Дэрэн ФС, Улаанбаатар Сити ФС Эрэгтэй 58 2021-09-14 19:00
34 Эрчим Хаан Хүнс ФС, Би Эйч Си Лионс ФС Эрэгтэй 57 2021-09-14 16:00
35 СП Фалконс ФС, Улаанбаатарын Мазаалайнууд Эрэгтэй 56 2021-09-14 13:00
36 Атлетик 220, УЛААНБААТАР ФС Эрэгтэй 55 2021-09-12 19:00
37 Дэрэн ФС, Хоромхон ФС Эрэгтэй 54 2021-09-11 19:00
38 Би Эйч Си Лионс ФС, Хангарьд ФС Эрэгтэй 53 2021-09-11 16:00
39 Улаанбаатарын Мазаалайнууд , Эрчим Хаан Хүнс ФС Эрэгтэй 52 2021-09-11 13:00
40 Улаанбаатар Сити ФС, СП Фалконс ФС Эрэгтэй 51 2021-09-11 10:00
41 Эрчим Хаан Хүнс ФС, Улаанбаатар Сити ФС Эрэгтэй 50 2021-09-08 20:00
42 СП Фалконс ФС, Дэрэн ФС Эрэгтэй 49 2021-09-08 17:15
43 Хангарьд ФС, Улаанбаатарын Мазаалайнууд Эрэгтэй 48 2021-09-08 14:30
44 Хоромхон ФС, Атлетик 220 Эрэгтэй 47 2021-09-08 11:45
45 УЛААНБААТАР ФС, Би Эйч Си Лионс ФС Эрэгтэй 46 2021-09-08 09:00
46 СП Фалконс ФС, Хоромхон ФС Эрэгтэй 45 2021-08-29 19:00
47 Эрчим Хаан Хүнс ФС, Дэрэн ФС Эрэгтэй 44 2021-08-29 16:00
48 Хангарьд ФС, Улаанбаатар Сити ФС Эрэгтэй 43 2021-08-29 13:00
49 УЛААНБААТАР ФС, Улаанбаатарын Мазаалайнууд Эрэгтэй 42 2021-08-29 10:00
50 Атлетик 220, Би Эйч Си Лионс ФС Эрэгтэй 41 2021-08-28 19:00

Медаль

Медаль Баг/тамирчин Баг # Ангилал
1
G
Атлетик 220 1 Эрэгтэй
2
S
УЛААНБААТАР ФС 2 Эрэгтэй
3
B
Хангарьд ФС 3 Эрэгтэй
Хуваалцах: