Тэмцээн

Лого Гарчиг Спорт Ангилал Эхлэх огноо Дуусах огноо
441 Mongolian Senior 2018 blitz women 50+

блиц төрөл

Шатар Ахмадын НАШТ 2018-12-23 2018-12-24
442 Mongolian Senior 2018 rapid open 50+

рапид төрөл

Шатар Ахмадын НАШТ 2018-12-23 2018-12-24
443 Mongolian Senior 2018 blitz open 50+

блиц төрөл

Шатар Ахмадын НАШТ 2018-12-23 2018-12-24
444 Mongolian Senior 2018 blitz open 65+

блиц төрөл

Шатар Ахмадын НАШТ 2018-12-23 2018-12-24
445 Mongolian Senior 2018 rapid open 65+

рапид төрөл

Шатар Ахмадын НАШТ 2018-12-23 2018-12-24
446 Ахмадын УАШ анхдугаар тэмцээн эмэгтэй +50 нас

Стандарт төрлөөр Улаанбаатар Зууны шатар клуб

Шатар Ахмадын НАШТ 2016-05-13 2016-05-15
447 Сонирхогчдын улсын аварга эрэгтэй

стандарт төрлөөр Төрийн Ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-01-05 2019-01-06
448 Сонирхогчдын улсын аварга эмэгтэй

стандарт төрлөөр Төрийн Ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-01-05 2019-01-06
449 Цодгор хүү 2019 5 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр МХОрдон

Өсвөрийн УАШТ 2019-01-23 2019-01-23
450 Цодгор хүү 2019 7 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-01-24 2019-01-26
451 Цодгор хүү 2019 9 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-01-24 2019-01-26
452 Цодгор хүү 2019 11 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-01-24 2019-01-26
453 Цодгор хүү 2019 5 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-01-23 2019-01-23
454 Цодгор хүү 2019 7 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-01-24 2019-01-26
455 Ахмадын УАШ анхдугаар тэмцээн эрэгтэй +50 нас

Стандарт төрлөөр Зууны шатар клубд зохион байгуулагдсан

Шатар Ахмадын НАШТ 2016-05-13 2016-05-15
456 Цодгор хүү 2019 9 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-01-24 2019-01-26
457 Цодгор хүү 2019 11 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-01-24 2019-01-26
458 Ахмадын УАШ анхдугаар тэмцээн эрэгтэй +65 нас

Стандарт төрлөөр Зууны шатар клубд зохион байгуулагдсан

Шатар Ахмадын НАШТ 2016-05-13 2016-05-15
459 Цагаан тэрэг- 2016

Рапид төрлөөр 52-р сургуульд зохион байгуулагдсан

Шатар Олон улсын тэмцээн 2016-05-14 2016-05-15
460 Өсвөрийн улсын аварга 2019 6 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр Үй цай сургууль

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-16
461 Өсвөрийн улсын аварга 2019 6 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр Үй цай сургууль

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-16
462 Өсвөрийн улсын аварга 2019 14 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр Үй цай сургууль

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-19
463 Өсвөрийн улсын аварга 2019 16 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр Үй цай сургууль

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-19
464 Ахмадын рапидын УАШ тэмцээн

Рапид төрлөөр Зууны шатар клубд зохион байгуулагдсан

Шатар Ахмадын НАШТ 2016-11-20 2016-11-21
465 Өсвөрийн улсын аварга 2019 18 хүртэлх охид

стандарт төрлөөр Үй цай сургууль

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-19
466 Өсвөрийн улсын аварга 2019 14 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр Үй цай сургууль

Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-19
467 Өсвөрийн улсын аварга 2019 16 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр Үй цай сургууль

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-19
468 Өсвөрийн улсын аварга 2019 18 хүртэлх хөвгүүд

стандарт төрлөөр Үй цай сургууль

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-19
469 Usvuriin ulsiin avarga 2017 eregtei 6 nas

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2017-01-19 2017-01-23
470 УАШ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 51 ДАХЬ УДААГИЙН АНХАН ШАТНЫ ТЭМЦЭЭН

стандарт төрлөөр МТҮП

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-24
471 Usvuriin ulsiin avarga 2017 eregtei 8 nas

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2017-01-19 2017-01-23
472 УАШ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 59 ДАХЬ УДААГИЙН АНХАН ШАТНЫ ТЭМЦЭЭН

стандарт төрлөөр МТҮП

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-02-14 2019-02-23
473 Өсвөрийн улсын аварга 2019 8 эм

стандарт төрлөөр Сэлэнгэ аймаг

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-03-02 2019-03-06
474 Өсвөрийн улсын аварга 2019 8 эр

стандарт төрлөөр Сэлэнгэ аймаг

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-03-02 2019-03-06
475 Өсвөрийн улсын аварга 2019 10 эм

стандарт төрлөөр Сэлэнгэ аймаг

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-03-02 2019-03-06
476 Өсвөрийн улсын аварга 2019 10 эр

стандарт төрлөөр Сэлэнгэ аймаг

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-03-02 2019-03-06
477 Өсвөрийн улсын аварга 2019 12 эм

стандарт төрлөөр Сэлэнгэ аймаг

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-03-02 2019-03-06
478 Өсвөрийн улсын аварга 2019 12 эр

стандарт төрлөөр Сэлэнгэ аймаг

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-03-02 2019-03-06
479 Usvuriin ulsiin avarga 2017 eregtei 10 nas

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2017-01-19 2017-01-23
480 Usvuriin ulsiin avarga 2017 eregtei 12 nas

Стандарт төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2017-01-19 2017-01-23