Тэмцээн

Лого Гарчиг Спорт Ангилал Эхлэх огноо Дуусах огноо
1 ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ААШТ-ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ, УЛААНБААТАР ХОТ МОНГОЛ УЛС

ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ААШТ-ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ, УЛААНБААТАР ХОТ МОНГОЛ УЛС

Өсвөрийн АТАШТ 2018-09-15 2018-09-19
2 2016 ОНЫ АЗИЙН 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ АШТ ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ УЛААНБААТАР ХОТ МОНГОЛ

Өсвөрийн АТАШТ 2015-09-14 2015-09-22
3 15 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ОХИДЫН ЗҮҮН АЗЫН АШТ 2017

БНСУ Мокпо Хот Мокпо Олон Улсын Спортын Ордон, Жинсан Спортын ордон

Хөлбөмбөг Өсвөрийн АТАШТ 2019-08-03 2019-08-08
4 2020 ОНЫ АЗИЙН 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ЭРЭГТЭЙ АШТ-ИЙ УРЬДЧИЛСАН ШАТ ХО ЧИ МИН ХОТ, ВЬЕТНАМ

Хөлбөмбөг Өсвөрийн АТАШТ 2019-09-10 2019-09-18