Тэмцээн

Лого Гарчиг Спорт Ангилал Эхлэх огноо Дуусах огноо
521 Цагаан бэрс 2019 рапид 12 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-09-08 2019-09-09
522 Цагаан бэрс 2019 рапид 14 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-09-08 2019-09-09
523 Цагаан бэрс 2019 рапид 16 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-09-08 2019-09-09
524 Цагаан бэрс 2019 рапид 18 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-09-08 2019-09-09
525 Цагаан бэрс 2019 рапид 8 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-09-08 2019-09-09
526 Цагаан бэрс 2019 рапид 6 эр

рапид төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн УАШТ 2019-09-08 2019-09-09
527 Монголын оюутны спортын "УНИВЕРСИАД" их наадам Эмэгтэй

Стандарт төрлөөр Улаанбаатар Зууны шатар клуб

Шатар Оюутны УАШТ 2017-04-15 2017-04-17
528 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-09 2019-09-14
529 Ахмадын УАШ 13-р тэмцээн +65 нас

Найман шарга төв

Шатар Ахмадын НАШТ 2017-04-20 2017-04-21
530 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 8 эр

стандарт төрлөөр МХОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
531 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 10 эр

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
532 Ахмадын УАШ 13-р тэмцээн 65 нас хүртлэх

Найман шарга төв

Шатар Ахмадын НАШТ 2017-04-20 2017-04-21
533 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 12 эр

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
534 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 14 эр

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
535 Ахмадын УАШ 13-р тэмцээн эмэгтэй

Найман шарга төв

Шатар Ахмадын НАШТ 2017-04-21 2017-04-22
536 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 16 эр

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
537 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 18 эр

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
538 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 10 эм

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
539 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 12 эм

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
540 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 14 эм

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
541 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 16 эм

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
542 Хүүхдийн Спортын Их Наадам 2019 18 эм

стандарт төрлөөр МҮЭСТОрдон

Шатар Монголын Хүүхдийн спортын наадам 2019-09-10 2019-09-15
543 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U6- Open

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
544 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U8- Open

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
545 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U10- Open

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
546 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U12- Open

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
547 УАШ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 51 ДАХЬ УДААГИЙН ШИГШЭЭ ТЭМЦЭЭН

стандарт төрлөөр Хөвсгөл аймаг

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-09-22 2019-09-30
548 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U14- Open

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
549 УАШ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 59 ДАХЬ УДААГИЙН ШИГШЭЭ ТЭМЦЭЭН

стандарт төрлөөр Хөвсгөл аймаг

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-09-22 2019-09-30
550 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U16- Open

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
551 Mongolian national rapid 2019 women

рапид төрлөөр Төрийн ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-11-24 2019-11-25
552 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U18- Open

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
553 Mongolian national blitz 2019 women

рапид төрлөөр Төрийн ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-11-24 2019-11-25
554 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U6- Girls

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
555 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U8- Girls

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
556 Mongolian national blitz 2019 men

рапид төрлөөр Төрийн ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-11-24 2019-11-25
557 Mongolian national rapid 2019 men

рапид төрлөөр Төрийн ордон

Шатар Насанд хүрэгчдийн УАШТ 2019-11-24 2019-11-25
558 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U10- Girls

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20
559 ЧИН ВАН ХАНДДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ УЛАМЖЛАЛТ 29 дахь удаагийн тэмцээн

рапид төрлөөр Гадаад харилцааны яам

Шатар Устгах ангилал !! 2019-12-12 2019-12-13
560 2nd Eastern Asian Youth Chess Championship Blitz U12 Girls

блиц төрлөөр МҮЭСТО

Шатар Өсвөрийн ДАШТ 2017-06-20 2017-06-20