Events

“ЖЕНДЕР БА АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ БЭЛГИЙН ДАРАМТ” ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛНО

 

Зохиогдох хугацаа: 2021.03.24-ний өдрийн 14:00 цагт

Цахим хурал: ZOOM

Зохион байгуулагч: Биеийн тамир, спортын улсын хороо.

Оролцогчид: Аймаг, нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын газар, хороод болон спортын холбоод.

Цахим сургалтын хөтөлбөр:

14:00-15:00 Жендер”

15:00-16:00 “Ажлын байран дахь бэлгийн дарамт”

Хүний эрхийн үндэсний комиссын референт Х.Цэцэгээ

Zoom нэвтрэх цахим бүртгэлийн дугаар: Meeting ID 3127499254

Zoom нэвтрэх нууц үг: Password 20210323


  • 2021-03-24 - 2021-03-24

Featured news