Events

“БИЕИЙН ТАМИРЫН БОЛОВСРОЛ, СПОРТЫН ХӨГЖИЛ-2021” ОУЭШХ БОЛНО


Уг хуралд дараах линкээр оролцох боломжтой.
04 сарын 16-ны өдөр https://zoom.us/j/98389728208
04 сарын 17-ны өдөр https://zoom.us/j/92239308389
  • 2021-04-16 - 2021-04-17

Featured news