Events

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ” СЭДЭВТ ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛНО

 


Зохиогдох хугацаа: 2021.04.16 (Баасан гараг) 11.00 цагт

Цахим хурал: ZOOM

Зохион байгуулагч: Биеийн тамир, спортын улсын хороо.

Оролцогчид: Аймаг, нийслэл, дүүргийн биеийн тамир, спортын газар,хороо.

Цахим сургалтын хөтөлбөр: “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”


  • 2021-04-16 - 2021-04-16

Featured news