Events

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦАХИМ ГҮЙЛТ 2021” ТАНИЛЦУУЛГА, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ЦАХИМ СУРГАЛТ БОЛНО

Зохиогдох хугацаа: 2021.03.05-ны өдрийн 14:00 цагт эхэлнэ.

Цахим хурал:ZOOM

Зохионбайгуулагч: Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Биеийн тамир, спортын улсынхороо

Цахимсургалтын хөтөлбөр:

1.     “Эрүүл мэндийн цахимгүйлт 2021” биеийн тамирын арга хэмжээний удирдамж танилцуулах

             Биеийнтамирын бодлогын хэрэгжилтийн

хэлтсийн дарга О.Баасан

2.     Гүйлтийн “STRAVA” апплейкшны тухай мэдээлэл 

ØАпплейкшны танилцуулга, гар утсанд хэрхэн суулгах тухай

ØАймаг, дүүргийн нэр бүхий групп хаягт гүйлтэд оролцогчдыг хэрхэн гишүүнээр бүртгэхтухай

Ø Оролцогчид өөрийнхөө алхсан, гүйсэн нийт замаахэрхэн хэмжих, яаж хэрэглэх тухай

        Ажлынхэсгийн гишүүн А.Хосхүү

3.    Гүйлтэд оролцогчдод өгөх Зөвлөмж танилцуулах

                         Биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийн

хэлтсийн дарга О.Баасан,

Нийгмийн Эрүүл мэндийн үндэсний төвийн

    Эрдэмшинжилгээний ажилтан Х.Бямбасүрэн

4.    Асуулт, тодруулга

  • 2021-03-05 - 2021-03-05

Featured news