Мэдээ

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН СТАТИСТИКИЙН ЭМХТГЭЛ-2023

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН СТАТИСТИКИЙН ЭМХТГЭЛ-2023

Биеийн тамир, спортын тайлан 2023 он /АБТС маягтаар/

Биеийн тамир, спортын тайлан 2023 он /АБТС маягтаар/

2023 оны статистик мэдээлэл

2023 оны статистик мэдээлэл

Монгол Улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй спорт заалны бүрэн мэдээлэл

Монгол Улсын хэмжээнд ашиглагдаж буй спорт заалны бүрэн мэдээлэл

Спорт заалны шалны судалгаа

Спорт заалны шалны судалгаа