Мэдээ

Монголын бүх ард түмний спортын XV наадмын Волейбол

Монголын бүх ард түмний спортын XV наадмын Волейболын шигшээ тэмцээн МУБИС болон MJ зэрэг зааланд болж байна. Тэмцээний эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн ангилалд тус бүр 15 баг хэсгийн сүүлийн тоглолтоо хийсэн бөгөөд тэмцээний үр дүнг танилцуулж байна.
Эрэгтэй
Өвөрхангай-Говьсүмбэр (2:1)
Завхан-Орхон (1:2)
Өмнөговь-Баян-Өлгий (2-0)
Дорнод-Төв аймаг (2:1)
Чингэлтэй - Ховд (2:1)
Дорноговь-Хан-Уул (0:2)
Сонгинохайрхан-Хөвсгөл (2:0)
Эмэгтэй
Хөвсгөл-Хэнтий (0:2)
Баянгол -Өвөрхангай (2:1)
Дархан-Дорноговь (2:0)
Чингэлтэй- Өмнөговь (2:1)
Говь-Алтай-Говьсүмбэр (2:0)
Завхан-Баянзүрх (0:2)
Ховд-Хан-Уул (2:0)
Эрэгтэй
E хэсэг
1. Өмнөговь
2. Хан-Уул
3. Ховд
4. Өвөрхангай
F хэсэг
1. Орхон
2. Чингэлтэй
3. Баянзүрх
4. Сонгинохайрхан
Эмэгтэй
E хэсэг
1. Баянзүрх
2. Чингэлтэй
3. Хэнтий
4. Өвөрхангай
F хэсэг
1. Ховд
2. Говь-Алтай
3. Хөвсгөл


Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл