Мэдээ

Бүсийн тэмцээний хуваарь гарлаа

 

БҮСИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУГАЦАА БОЛОН БҮСИЙН ТӨВҮҮД

 

Бүс

Волейбол

Хугацаа

Сагсан бөмбөг

Хугацаа

Хөлбөмбөг

Хугацаа

1

Баруун

Баян-Өлгий аймаг

Өлгий

V/13-V/15

Завхан аймаг

Улиастай

V/11-V/15

Увс аймаг

Улаангом

V/7-V/11

2

Хангайн

Өвөрхангай аймаг

Арвайхээр

V/13-V/15

Баянхонгор аймаг

Баянхонгор

V/14-V/18

Хөвсгөл аймаг

Мөрөн

V/7-V/11

3

Төвийн

Өмнөговь аймаг

Даланзадгад

V/13-V/15

Дундговь аймаг

Мандалговь

V/17-V/20

Төв аймаг

Зуунмод

V/7-V/11

4

Зүүн

Говьсүмбэр аймаг

Чойр

V/13-V/15

Дорноговь аймаг

Сайншанд

V/11-V/15

Сүхбаатар аймаг

Баруун-Урт

V/7-V/11

5

Нийслэл

Улаанбаатар

V/11-V/20

Улаанбаатар

V/11-V/20

Төв аймаг

Зуун мод

V/7-V/13

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл