Биеийн тамир спортын газраас үзүүлэх төрийн
үйлчилгээний вэб аппликешнүүд

Сорил

Сорилын программын ашиглахад анхаарах зүйл

Google chrome нь Flash Player дэмжиж ажиллахгүй байгаа тул  Internet Explorer 6.0 аас хойших хөтөч

Мөн таны компьютерт  Flash Player 9.0 оос хойших программ суусан байх шаардлагатай.

Статистик

Биеийн тамир спортын салбарын статистикийн улсын үзлэг, тооллого улс орон даяар явагдах тул нийслэл, дүүрэг, аймгийн БТСГ, Спортын холбоод, тамирчин, багш, дасгалжуулагч, шүүгчид идэвхитэй хамрагдана уу.  Монгол улсын спортын цол, зэрэгтэй тамирчид оршин суугаа бүртгэлтэй хаягийн дагуу тухайн нийслэл, дүүрэг, аймгийн Биеийн тамир, спортын газартай холбоо барин бүртгүүлнэ үү. статистик 

Цол зэрэг

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2016 оны А/93 тоот тушаалаар батлагдсан “Спортын төрөл, цол, зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох, цол, зэрэг олгох журам”-ын дагуу Спортын төрөл, цол зэргийн нэгдсэн ангилал тогтоох зөвлөл хуралдаж спортын цол, зэргийн төрөл, ангилалыг хэлэлцэж, биеийн тамир, спортын газрын даргын 2016 оны А/68 тоот тушаалаар баталлаа.

 

 

Үндэсний шигшээ баг

БСШУС-ын сайдын 2016 оны 11 сарын 24-ний өдрийн А/131 тоот тушаалаар "Үндэсний шигшээ баг бүрдүүлэх, тамирчин сонгон шалгаруулах журам", "Үндэсний шигшээ багийн ахлах дасгалжуулагчийг сонгон шалгаруулах журам" батлагдсантай холбоотойгоор журамтай танилцана уу. журамтай энд дарж танилцана уу.

Наадам

Монголын бүх ард түмний спартакиадын ач холбогдол нь Биеийн тамир, спортын талаар төрөөс баримтлах бодлого, Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор хүн амыг эрүүл чийрэг байлгах, спортын уралдаан тэмцээнд өргөн хамруулах, идэвх сонирхлыг дэмжиж, ур чадвартай тамирчдыг сонгон шалгаруулах, олимп дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх тамирчдын хүрээг тэлэхэд оршино.

Вэб холбоосууд