Цол зэрэг

Сосорбурам Баатаржав
Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер

2018/49839

Чүлтэм Даариймаа
Волейбол Спортын дэд мастер

2018/19474

Санжжав Жаргал
Волейбол Спортын дэд мастер

2018/79669

Батсайхан Хүрэлсайхан
Сагсан бөмбөг Спортын дэд мастер

2018/84402

Амарбат Баянмөнх
Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер

2018/48536

Болдбаатар Сундуйжадамба
Чөлөөт бөх Спортын дэд мастер

2018/76987

Мөнхбаяр Хишигдэлгэрэх
Регби Спортын дэд мастер

2018/20636

Монголхүү Саранзаяа
Регби Спортын дэд мастер

2018/19017

Төмөрхар Янжмаа
Волейбол Спортын дэд мастер

2018/47579

Рэнцэн Эрдэнэцэцэг
Волейбол Спортын дэд мастер

2018/71118

Даваа Туяа
Волейбол Спортын дэд мастер

2018/47866