Latest news

Loading content ..

Дэд системүүд

Биеийн тамир спортын газраас үзүүлэх төрийн үйлчилгээний дэд системүүд

Спортын холбоод

Photo news Бүгдийг харах

Loading content ..

Video news Бүгдийг харах

Loading content ..

Featured events

Loading content ..


ОЛИМПИЙН НААДАМ

ТОКИО 2020 ОЛИМПИЙН НААДАМ


ПАРАЛИМПИЙН НААДАМ

ТОКИО 2020 ОЛИМПИЙН НААДАМ

Links

;