Мэдээ

Засгийн газар хоорондын бичиг баримт

Засгийн газар хоорондын бичиг баримт
Засгийн газар хоорондын бичиг баримт

Спорт дахь допингийн эсрэг тэмцэлд улс орнуудын засгийн газрууд нэгдэн өөрийн орон дахь допингийн эсрэг үйл ажиллагаанд бүх талын туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх болсон билээ.

Допингийн эсрэг тэмцэлд Нэгдсэн Үндэстний байгууллага /НҮБ/ ч онцгой анхаарал хандуулсан бөгөөд НҮБ-ын Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Байгууллага /ЮНЕСКО/-ын 2005 онд Франц улсын Парис хотноо хуралдсан  33 дугаар ерөнхий бага хурлаар “Спорт дахь допингийн эсрэг ЮНЕСКО конвенц” баталсан.

Одоогийн байдлаар Африк тивийн 52, Америк тивийн 35, Ази тивийн 40,Европ тивийн 48,Номхон далайн орнуудын 15 нийт 190 улс ЮНЕСКО-ийн конвенцод нэгдээд байна.

.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл