Мэдээ

Лаборатори

Лаборатори
Боловсрол

Тамирчны буюу хүний биологийн дээжийг допингийн хяналтын зорилгоор шинжлэх эрхийг Дэлхийн Допингийн Эсрэг Агентлагаас тодорхой шалгуурыг хангасан лабораториудад олгон, магадлан итгэмжилдэг.

Магадлан итгэмжлэгдсэн Лабораториуд нь “Лабораторийн олон улсын стандарт”-ын  дагуу  үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

2021 оны 3 дугаар сарын байдлаар  5 тивийн 27 улсын 30 лаборатори магадлан итгэмжлэл аваад байна. Эдгээр 27 улсаас АНУ, Герман, Испани улсын тус бүр 2 лаборатори магадлан итгэмжлэл авсан байна.

Үүнээс:  Ази тивээс 6
              Африк тивээс 1

              Америк тивээс 5

              Европтивээс  17

             Номхон далайн орнууд 1


Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл