Мэдээ

Зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс

Эрхэм зорилго          

Жюү Жицү спортыг хөгжүүлэхэд оролцогч талуудыг зөв зохион байгуулан ажиллаж, нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулан, Монгол улсыг олон улсад сурталчилах бидний эрхэм зорилго.

Алсын хараа

Монголын Жюү Жицүгийн холбоо нь оновчтой засаглалыг бэхжүүлэх замаар бие даасан, хараат бус, тогтвортой хөгжлийг хангасан жишиг холбоо байна.

Үнэт зүйлс

Жюү Жицү философи

Олон талын тэгш оролцоотой байдал

Нэгдмэл байдал

Шинийг эрэлхийлж, үргэлж хөгжих

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл