Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Төрийн захиргааны болонхүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэх,хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, салбарын хүний нөөцийн үйлажиллагааг зохицуулах, төрийн захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыгхангах, чадавхыг дээшлүүлэх болон албан хаагчдын ажиллах, нөхцөл, нийгмийнбаталгааг хангахад дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх, салбарын хууль, эрх зүйн орчныгболовсронгуй болгоход мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, хуультогтоомжийн төсөл, түүний үзэл баримтлал, захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр,гэрээ, хэлэлцээрийн төсөл боловсруулалтыг хууль тогтоомжид нийцүүлэх,хуультогтоомжийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.
         Энэнэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь төсвийн төвлөрүүлэн захирагчаас төсвийнерөнхийлөн захирагч болон шууд захирагчтай байгуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгтөлөвлөх, хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах, тогтоол шийдвэрийн биелэлтгаргах, байгууллагын албан хэргийг хөтлөх, байгууллагын үйл ажиллагаандудирдлагын үр нөлөөтэй арга барил, соёлыг нэвтрүүлэх, ажиллагсдын мэдлэг, урчадварыг дээшлүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, ажлыг тайлагнах, хариуцлагатооцох тогтолцоог боловсронгуй болгох чадварлаг төрийн захиргааны мэргэшсэналбан хаагчдыг бүрдүүлэх, байгууллагын тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагаагхангах, удирдлагыг шуурхай мэдээллээр хангахуйц ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

1

Газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч 

О.Баттулга

 266233

 battulga@sport.gov.mn

2

Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ц.Батцайз

 263696

 battsaiz@sport.gov.mn

3

Агентлагийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Нарангэрэл

 narangerel@sport.gov.mn

4

Гэрээ, эрх зүйн асуудал хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн5

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

6

Байгууллагын дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

 Ө.Бямбасүрэн

byambasuren.u@sport.gov.mn

7

Харьяа байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

8

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Д.Жавхлан

 

javkhlan@sport.gov.mn

9

Агентлагийн дотоод үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

10

Архивын эрхлэгч

Б.Базаррагчаа

 bazarragchaa@sport.gov.mn

11

Спортын төв ордны инженер


 

12

Спортын төв ордны зохион байгуулагч

Г.Нямдорж

 nyamdorj@sport.gov.mn

13

Даргын туслах нарийн бичиг

Б.Баянбулаг

262449 

bayanbulag@sport.gov.mn

14

Бичиг хэргийн ажилтан

Б.Базаррагчаа

266246

 bazarragchaa@sport.gov.mn

Хуваалцах: