Мэдээ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

 

2

Газрын дарга

Үзэх

3

Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх 

4

Агентлагийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

5

Гэрээ, эрх зүйн асуудал хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн

Үзэх

6

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

7

Байгууллагын дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

8

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжил

 

9

Агентлагийн дотоод үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

10

Архивын эрхлэгч

 

11

Спортын төв ордны инженер

 

12

Спортын төв ордны зохион байгуулагч

 

13

Даргын туслах нарийн бичиг

 

14

Бичиг хэргийн ажилтан

 

15

Бодлого, төлөвлөлтийн газар

 

16

Газрын дарга

Үзэх

17

Биеийн тамир, спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

18

Магадлан итгэмжлэл, стандартын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

19

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Үзэх

20

Салбарын эдийн засаг, төсөв, хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Үзэх

21

Спортын холбоод, клубийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

22

Спортын шинжлэх ухааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Үзэх

23

Салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

Үзэх

24

Спортын бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс

 

25

Хэлтсийн дарга

Үзэх

26

Спортын холбоо, клубийн спортын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

27

Спортын тэмцээн, наадмын тогтолцоо, зохион байгуулалтын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

28

Салбарын стандартын хэрэгжилт , спортыг дэмжих сангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

29

Спортын цол зэрэг, мөнгөн шагнал, урамшууллын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

30

Аймаг, нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

31

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон мэргэжлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

32

Үндэсний болон баг, өвлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

33

Үндэсний шигшээ багийн бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс

 

34

Хэлтсийн дарга

Үзэх

35

Спортын сургалт дасгалжуулалтын төлөвлөлт, дотоод асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

 

36

Насанд хүрэгчдийн шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

37

Залуучуудын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

38

Өсвөр үеийн шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

39

Паралимпийн спортын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

40

Үндэсний шигшээ багийн гэрээний хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

41

Биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс

 

42

Хэлтсийн дарга

Үзэх

43

Биеийн тамирын арга хэмжээ, арга зүйчийн үйл ажиллагааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

Үзэх

44

Боловсролын байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

45

Аж ахуйн нэгж дэх биеийн тамирын арга хэмжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

 

46

Бие бялдрын сорилын норматив, стандартын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

47

Спортын клубийн магадлан итгэмжлэлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

48

Санхүү хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

 

49

Хэлтсийн дарга

Үзэх

50

Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

51

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

 

52

Салбарын хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

53

Салбарын барилга, засварын төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

54

Агентлагийн ерөнхий нягтлан бодогч

 

55

Тооцооны нягтлан бодогч

 

56

Тооцооны нягтлан бодогч

 

57

Нярав

 

58

Гадаад харилцаа, мэдээллийн технологийн хэлтэс

 

59

Хэлтсийн дарга

Үзэх

60

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

61

Салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт, ёслол, протокол хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

62

Салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт, олон улсын гэрээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

63

Салбарын мэдээлэл, технологийн бодлогын зохицуулалт, аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

64

Харьяа байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

65

Төрийн бус байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.