Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж

Ерөнхийсайдын 2020 оны 39 дүгээр

захирамжаарбатлагдсан "Биеийн тамир,

спортынулсын хорооны үйл ажиллагааны

стратеги,зохион байгуулалтын бүтцийн

өөрчлөлтийнхөтөлбөр"-ийн 1.3 дахь хэсэг

 

 

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН

БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ОРЧИН

 


·        Монгол Улсын Үндсэн хууль;

·        Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль;

·        Төрийн албаны тухай хууль;

·        Төсвийн тухай хууль;

·        Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль;

·        Биеийн тамир, спортын тухай хууль;

·        Боловсролын тухай хууль;

·        Галт зэвсгийн тухай хууль;

·        Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль;

·        Үндэсний их баяр наадмын тухай хууль;

·        Захиргааны ерөнхий хууль;

·        Зөрчлийн тухай хууль;

·        Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль;

·        Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль;

·        Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль;

·        Олон улсын гэрээний тухай хууль;

·        Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүнийудирдлагын тухай хууль;

·        Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль;

·        Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль;

·        Төрийн бус байгууллагын тухай хууль;

·        Төрийн болон албаны нууц.

Хуваалцах: