Холбоо барих

АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

О.Баттулга

Газрын дарга

Ц.Батцайз

Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Нарангэрэл

Харьяа байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ө.Бямбасүрэн

Байгууллагын дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Жавхлан

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Б.Базаррагчаа

Архивын эрхлэгч

Б.Баянбулаг

Даргын туслах нарийн бичиг

Г.Нямдорж

Спортын төв ордны зохион байгуулагч

Б.Эрдэнэ-Очир

Спортын төв техникч

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

С.Мөнх-Эрдэнэ

Биеийн тамир, спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Эрдэнэсүрэн

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Алтанзул

Спортын шинжлэх ухааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Ганзориг

Салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

БИЕИЙН ТАМИРЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

О.Баасан

Хэлтсийн дарга

М.Мэнджаргал

Биеийн тамирын арга хэмжээ, арга зүйчийн үйл ажиллагааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ч.Базарсүрэн

Боловсролын байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Баасансүрэн

Аж ахуйн нэгж дэх биеийн тамирын арга хэмжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Батмагнай

Бие бялдрын сорилын норматив, стандартын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Соёлмаа

Спортын клубийн магадлан итгэмжлэлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

СПОРТЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Б.Нямсүрэн

Спортын холбоо, клубийн спортын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Баярхүү

Спортын цол зэрэг, мөнгөн шагнал, урамшууллын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Наранбадрах

Аймаг, нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

Н.Батсүх

Хэлтсийн дарга

О.Болормаа

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ч.Мөнхчулуун

Орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Шүрэндолгор

Дотоод аудитор

ГАДААД ХАРИЛЦАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Н.Оюунбат

Хэлтсийн дарга

Б.Лхагваням

Салбарын мэдээллийн технологийн бодлогын зохицуулалт, мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ц.Ганзориг

Харьяа байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Энхсоёл

Салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт, ёслол, протокол хариуцсан мэргэжилтэн

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Г.Эрдэнэцогт

Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Өнөрцэцэг

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Г.Базархүрэл

Салбарын хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

А.Рита

Тооцооны нягтлан бодогч

Э.Алдар

Тооцооны нягтлан бодогч

Т.Болдтөр

Нярав

Д.Энхээ

Салбарын барилга, засварын төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Э.Билэгт

Хэлтсийн дарга

Ш.Баясгалан

Спортын сургалт дасгалжуулалтын төлөвлөлт, дотоод асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Ч.Туул

Залуучуудын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Бямбацэцэг

Паралимпийн спортын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Зурвас илгээх

Хаяг Спортын төв ордон
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо
Улаанбаатар, Монгол Улс

Утас+976-262449

И-мэйлinfo@sport.gov.mn