Холбоо барих

АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА

О.Баттулга

Агентлагийн дарга

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

О.Баттулга

Газрын дарга

Ц.Батцайз

Хуулийн асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Б.Ану

Гэрээ, эрх зүйн асуудал хариуцсан хуулийн мэргэжилтэн

Б.Нармөнх

Агентлагийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Номин

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

З.Мөнхзул

Агентлагийн дотоод үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Ө.Бямбасүрэн

Байгууллагын дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Эрхэмбаяр

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан

Б.Базаррагчаа

Архивын эрхлэгч

Б.Баянбулаг

Даргын туслах нарийн бичиг

Г.Нямдорж

Спортын төв ордны зохион байгуулагч

Б.Эрдэнэ-Очир

Спортын төв техникч

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

О.Гэрэл

Газрын дарга

С.Мөнх-Эрдэнэ

Биеийн тамир, спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Б.Ганзориг

Салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

О.Болормаа

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

БИЕИЙН ТАМИРЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

О.Баасан

Хэлтсийн дарга

М.Мэнджаргал

Биеийн тамирын арга хэмжээ, арга зүйчийн үйл ажиллагааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Ч.Базарсүрэн

Боловсролын байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Баасансүрэн

Аж ахуйн нэгж дэх биеийн тамирын арга хэмжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Соёлмаа

Спортын клубийн магадлан итгэмжлэлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

СПОРТЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Б.Нямсүрэн

Хэлтсийн дарга

Б.Баярхүү

Спортын холбоо, клубийн спортын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Д.Мөнхбаяр

Үндэсний болон баг, өвлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Хүрэлчулуун

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон мэргэжлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Наранбадрах

Аймаг, нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

Н.Батсүх

Хэлтсийн дарга

Ч.Мөнхчулуун

Орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Шүрэндолгор

Дотоод аудитор

Б.Долгион

Дотоод аудитор

ГАДААД ХАРИЛЦАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Н.Оюунбат

Хэлтсийн дарга

Б.Лхагваням

Салбарын мэдээлэл, технологийн бодлогын зохицуулалт, аюулгүй байдал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Ц.Ганзориг

Харьяа байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Энхсоёл

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Д.Цэрэнболд

Хэлтсийн дарга

Г.Эрдэнэцогт

Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

А.Өнөрцэцэг

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Г.Базархүрэл

Салбарын хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

А.Рита

Тооцооны нягтлан бодогч

О.Сувдмаа

Тооцооны нягтлан бодогч

Т.Болдтөр

Нярав

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Э.Билэгт

Хэлтсийн дарга

Ш.Баясгалан

Спортын сургалт дасгалжуулалтын төлөвлөлт, дотоод асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Ч.Туул

Залуучуудын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Бямбацэцэг

Паралимпийн спортын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Баттүшиг

Өсвөр үеийн шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Зурвас илгээх

Хаяг Спортын төв ордон
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо
Улаанбаатар, Монгол Улс

Утас+976-262449

И-мэйлinfo@sport.gov.mn