Холбоо барих

АГЕНТЛАГИЙН ДАРГА

О.Баттулга

Агентлагийн дарга

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР

О.Баттулга

Газрын дарга

Б.Нармөнх

Агентлагийн хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Номин

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

З.Мөнхзул

Агентлагийн дотоод үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Ө.Бямбасүрэн

Байгууллагын дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Базаррагчаа

Архивын эрхлэгч

О.Дэлгэрмаа

Даргын туслах

Э.Мөнгөнцэцэг

Бичиг хэргийн ажилтан

Д.Жавхлан

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Г.Нямдорж

Спортын төв ордны зохион байгуулагч

Б.Эрдэнэ-Очир

Спортын төв техникч

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

О.Гэрэл

Газрын дарга

С.Мөнх-Эрдэнэ

Биеийн тамир, спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Э.Ундрам

Спортын холбоо, клубийн хөгжил бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Ганзориг

Салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

БИЕИЙН ТАМИРЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

О.Баасан

Хэлтсийн дарга

М.Мэнджаргал

Биеийн тамирын арга хэмжээ, арга зүйчийн үйл ажиллагааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Ч.Базарсүрэн

Боловсролын байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Соёлмаа

Бие бялдар сорилын норматив, стандартын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

СПОРТЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Ж.Баасансүрэн

Спортын холбоо, клубийн спортын хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

М.Гэрлээ

Спортын тэмцээн, наадмын тогтолцоо, зохион байгуулалтын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Мөнхбаяр

Үндэсний болон баг, өвлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Хүрэлчулуун

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон мэргэжлийн спортын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

М.Наранбадрах

Аймаг, нийслэлийн биеийн тамир, спортын байгууллагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

Н.Батсүх

Хэлтсийн дарга

О.Болормаа

Тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Уранбилиг

Спортын холбоо, клубийн үйл ажиллагааны хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Шүрэндолгор

Дотоод аудитор

ГАДААД ХАРИЛЦАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Н.Оюунбат

Хэлтсийн дарга

Б.Лхагваням

Салбарын мэдээлэл, технологийн бодлогын зохицуулалт, аюулгүй байдал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Ц.Ганзориг

Харьяа байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Д.Цэрэнболд

Хэлтсийн дарга

Г.Эрдэнэцогт

Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

А.Өнөрцэцэг

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Г.Базархүрэл

Салбарын хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

А.Рита

Тооцооны нягтлан бодогч

Д.Есөнчимэг

Тооцооны нягтлан бодогч

Т.Болдтөр

Нярав

С.Ган-Оргил

Салбарын барилга, засварын төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Цэнджав

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Э.Билэгт

Хэлтсийн дарга

Ш.Баясгалан

Спортын сургалт дасгалжуулалтын төлөвлөлт, дотоод асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн

Ч.Туул

Залуучуудын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Бямбацэцэг

Паралимпийн спортын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Баттүшиг

Өсвөр үеийн шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Зурвас илгээх

Хаяг Спортын төв ордон
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо
Улаанбаатар, Монгол Улс

Утас+976-262449

И-мэйлinfo@sport.gov.mn