Гадаад харилцаа, мэдээллийн технологийн хэлтэс

Салбарын гадаад хамтынажиллагааны чиглэлээр олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, төсөл, хөтөлбөрийнхэрэгжилтийг уялдуулан зохицуулах, олон улсын хурал, уулзалт зохион байгуулахаддэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын гадаад харилцааны асуудлыг зохицуулах, олон улсынтөсөл, хөтөлбөрийн бодлого, төсвийн хэрэгжилт, хяналт, зохицуулалтыг хангах,мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах,спортын салбарын үйлажиллагааг цахимжуулах, төрийн цахим нэгдсэн системд нийцүүлэх, иргэдэдмэдээллээр үйлчлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.
        Энэнэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь салбарын гадаад хамтын ажиллагааныбодлого,зохицуулалтыг хангах, салбарын гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр олонулсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, олон улсын хурал, уулзалт зохион байгуулах,олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн зохицуулалт, уялдааг хангах,байгууллагын удирдлагад мэргэжлийн зөвлөгөө, шуурхай мэдээллээр хангах,салбарын мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн системийгхөгжүүлэх, цахим үйлчилгээг боловсронгуй болгох, тайлагнах чиг үүргийгхэрэгжүүлнэ.

 ГАДААД ХАРИЛЦАА, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга

Н.Оюунбат

260673

 oyunbat@sport.gov.mn

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

 266403

 

 

 

Салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт, ёслол, протокол хариуцсан мэргэжилтэн

 Э.Энхсоёл

 enkhsoyol@sport.gov.mn

Салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт, олон улсын гэрээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Салбарын мэдээлэл, технологийн бодлогын зохицуулалт, аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Лхагваням

 lkhagvanyam.b@sport.gov.mn

Харьяабайгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

  Ц.Ганзориг

 ganzorig.ts@sport.gov.mn

Төрийн бус байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

 


Хуваалцах: