Гадаад харилцаа, мэдээллийн технологийн хэлтэс

Салбарын гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг уялдуулан зохицуулах, олон улсын хурал, уулзалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын гадаад харилцааны асуудлыг зохицуулах,олон улсын төсөл,хөтөлбөрийн бодлого, төсвийн хэрэгжилт, хяналт, зохицуулалтыг хангах,мэдээллийн сан бүрдүүлэх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах,спортын салбарын үйл ажиллагааг цахимжуулах, төрийн цахим нэгдсэн системд нийцүүлэх,иргэдэд мэдээллээр үйлчлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ.Энэ нэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь салбарын гадаад хамтын ажиллагааны бодлого, зохицуулалтыг хангах,салбарын гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, олон улсын хурал, уулзалт зохион байгуулах,олон улсын төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн зохицуулалт, уялдааг хангах, байгууллагын удирдлагад мэргэжлийн зөвлөгөө, шуурхай мэдээллээр хангах, салбарын мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн системийг хөгжүүлэх, цахим үйлчилгээг боловсронгуй болгох, тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

        НЭРС

УТАС

ЦАХИМ ШУУДАН

Хэлтсийн дарга

Үзэх

Н.Оюунбат

260673

 oyunbat@sport.gov.mn

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

        Э.Энхсоёл

   266403

 enkhsoyol@sport.gov.mn

Салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт, ёслол, протокол хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх


 

Салбарын гадаад харилцааны зохицуулалт, олон улсын гэрээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

 

Салбарын мэдээлэл, технологийн бодлогын зохицуулалт, аюулгүй байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

Б.Лхагваням

 lkhagvanyam.b@sport.gov.mn

Харьяа байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

Ц.Ганзориг

 ganzorig.ts@sport.gov.mn

Төрийн бус байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн цахим сангийн бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

Хуваалцах: