Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

       

Спортын салбарын төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт,үйлдвэрлэлийн төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах,хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаархангах,салбарын харьяа байгууллагын төсвийгнэгтгэн боловсруулах, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн сар,улирлын болон хөтөлбөр, аргахэмжээний хуваарилалт хийх,төсвийг илтод мэдээлэх, гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн төсвийн нэгдсэн төлөвлөлт,мэдээллээр хангахүндсэн үүрэг хүлээнэ.Энэ нэгжийнуйл ажиллагааны чиг үүрэг нь салбарын бодлого төлөвлөлт, хөтөлбөрийндагуусанхүүжүүлэх,санхүүгийн (сангийн) тайлан,мэдээ гаргах, байгууллагынтөсвийн үрашгийг сайжруулах, байгууллагын удирдлагад зөвлөгөө, дэмжлэгүзүүлэх,салбарын хөрөнгө оруулалт,үйлдвэрлэлийн богино хугацааны бодлого, төлөвлөлтийг бодитой,үндэслэл сайтайболовсруулах,батлуулах, хэрэгжилтийг удирдлагаар хангах,худалдан авах ажиллагаазохион байгуулах, хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтэд мэргэжлийн хяналт тавих,гадаад улс, олонулсын байгууллагын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтынчиглэлээр хэрэгжих төслүүдийн зураг төсөв,техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, салбарынбарилга байгууламж,тоног төхөөрөмжийн талаархтооцоо судалгааг гаргах, ханган нийлүүлэх, тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 

АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

НЭР

УТАС

ЦАХИМ ШУУДАН

1

Хэлтсийн дарга

Үзэх

 Д.Цэрэнболд

 

 tserenbold.d@sport.gov.mn

2

Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

 Г.Эрдэнэцогт

      266402

 

 erdenetsogt@sport.gov.mn

3

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

 Х.Цэнджав

 Tsend@sport.gov.mn

4

Салбарын хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

Г.Базархүрэл

 bazarkhurel@sport.gov.mn

5

Салбарын барилга, засварын төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

 С.Ган-оргил

 Gan-Orgil@sport.gov.mn

6

Агентлагийн ерөнхий нягтлан бодогч

 

 А.Өнөрцэцэг

 unurtsetseg@sport.gov.mn

7

Тооцооны нягтлан бодогч

 

 Д.Есөнчимэг

 Esunchimeg@sport.gov.mn

 

Тооцооны нягтлан бодогч

 

А.Рита

 rita@sport.gov.mn

 

Нярав

 

Т.Болдтөр

 boldtur@sport.gov.mn

 

Хуваалцах: