Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

        Спортын салбарын төсвийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн төсвийн төлөвлөлтийг боловсруулах,хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах,салбарын харьяа байгууллагын төсвийг нэгтгэн боловсруулах, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн сар,улирлын болон хөтөлбөр, арга хэмжээний хуваарилалт хийх,төсвийг ил тод мэдээлэх, гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн төсвийн нэгдсэн төлөвлөлт,мэдээллээр хангах үндсэн үүрэг хүлээнэ.
    Энэ нэгжийн уйл ажиллагааны чиг үүрэг нь салбарын бодлого төлөвлөлт, хөтөлбөрийн дагуу санхүүжүүлэх,санхүүгийн (сангийн) тайлан,мэдээ гаргах, байгууллагын төсвийн үр ашгийг сайжруулах, байгууллагын удирдлагад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх,салбарын хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн богино хугацааны бодлого, төлөвлөлтийг бодитой, үндэслэл сайтай боловсруулах,батлуулах, хэрэгжилтийг удирдлагаар хангах, худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтэд мэргэжлийн хяналт тавих,гадаад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр хэрэгжих төслүүдийн зураг төсөв,техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах, салбарын барилга байгууламж,тоног төхөөрөмжийн талаарх тооцоо судалгааг гаргах, ханган нийлүүлэх, тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

1

Хэлтсийн дарга

Б.Долгион

 

dolgion.b@sport.gov.mn

2

Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 Г.Эрдэнэцогт

 266402

 

 erdenetsogt@sport.gov.mn

3

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

А.Өнөрцэцэг

 unurtsetseg@sport.gov.mn

4

Салбарын хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Базархүрэл

 bazarkhurel@sport.gov.mn

5

Салбарын барилга, засварын төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 Д.Энхээ

 enhkee@sport.gov.mn

6

Агентлагийн ерөнхий нягтлан бодогч

Д.Ариунсанаа

 266402

 ariunsanaa@sport.gov.mn

7

Тооцооны нягтлан бодогч

Э.Алдар

 aldar@sport.gov.mn

8

Тооцооны нягтлан бодогч

А.Рита

 rita@sport.gov.mn

9

Нярав

Т.Болдтөр

 

 boldtur@sport.gov.mn

 

 

Хуваалцах: