Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

        Спортын салбарынтөсвийн төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн төсвийн төлөвлөлтийгболовсруулах,хэрэгжилтийг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах,салбарын харьяабайгууллагын төсвийг нэгтгэн боловсруулах, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийнтөсвийн сар,улирлын болон хөтөлбөр, арга хэмжээнийхуваарилалт хийх,төсвийг ил тод мэдээлэх, гадаадын төсөл, хөтөлбөрийнтөсвийн нэгдсэн төлөвлөлт,мэдээллээр хангах үндсэн үүрэг хүлээнэ.
    Энэнэгжийн уйл ажиллагаанычиг үүрэг нь салбарын бодлого төлөвлөлт, хөтөлбөрийндагуу санхүүжүүлэх,санхүүгийн (сангийн) тайлан,мэдээ гаргах, байгууллагынтөсвийн үр ашгийгсайжруулах, байгууллагын удирдлагад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх,салбарын хөрөнгөоруулалт, үйлдвэрлэлийн богино хугацааны бодлого, төлөвлөлтийгбодитой, үндэслэлсайтай боловсруулах,батлуулах, хэрэгжилтийг удирдлагаархангах, худалдан авахажиллагаа зохион байгуулах, хөрөнгө оруулалтын гэрээнийхэрэгжилтэд мэргэжлийнхяналт тавих,гадаад улс, олон улсын байгууллагынсанхүүжилт, хөрөнгө оруулалтынчиглэлээр хэрэгжих төслүүдийн зураг төсөв,техник, эдийн засгийн үндэслэлийгболовсруулах, салбарын барилга байгууламж,тоног төхөөрөмжийн талаарх тооцоосудалгааг гаргах, ханган нийлүүлэх, тайлагнахчиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 САНХҮҮ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

1

Хэлтсийн дарга

Э.Адьяасүрэн

 

 adyasuren@sport.gov.mn

2

Салбарын төсвийн бодлого, төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

 Г.Эрдэнэцогт

 266402

 

 erdenetsogt@sport.gov.mn

3

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

А.Өнөрцэцэг

 unurtsetseg@sport.gov.mn

4

Салбарын хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Базархүрэл

 bazarkhurel@sport.gov.mn

5

Салбарын барилга, засварын төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

6

Агентлагийн ерөнхий нягтлан бодогч

Д.Ариунсанаа

 266402

 ariunsanaa@sport.gov.mn

7

Тооцооны нягтлан бодогч

Э.Алдар

 aldar@sport.gov.mn

8

Тооцооны нягтлан бодогч

А.Рита

 rita@sport.gov.mn

9

Нярав

Т.Болдтөр

 

 boldtur@sport.gov.mn

 

Хуваалцах: