Биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийн хэлтэс

            Биеийн тамирын бодлого, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн идэвхтэй аж төрөх орчинг бүрдүүлэх ажлыг төлөвлөн зохион байгуулах, иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, спортын клубийн магадлан итгэмжлэлийг хэрэгжүүлэх, арга зүйн зөвлөмжөөр хангах үндсэн үүрэг хүлээнэ.

            Энэ нэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь идэвхтэй хөдөлгөөн, спортыг хүн амын эрүүл аж төрөх арга хэрэглүүр болгон хэвшүүлэх, биеийн тамирын ажил, үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, бие бялдрын түвшин тогтоох стандарт боловсруулах, спортын клубын магадлан итгэмжлэх, батламжлах, хяналт тавих, биеийн тамирын арга зүйчдийг мэргэшүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах ажлыг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

БИЕИЙН ТАМИРЫН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга

О.Баасан

 265709

 baasan@sport.gov.mn

Биеийн тамирын арга хэмжээ, арга зүйчийн үйл ажиллагааны бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 

М.Мэнджаргал

266243

mendjargal@sport.gov.mn

Боловсролын байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Базарсүрэн

 bazarsuren@sport.gov.mn

Аж ахуйн нэгж дэх биеийн тамирын арга хэмжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Баасансүрэн

 baasansuren@sport.gov.mn 

Бие бялдрын сорилын норматив, стандартын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Батмагнай

 batmagnai@sport.gov.mn

Спортын клубийн магадлан итгэмжлэлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Соёлмаа

 soyolmaa@sport.gov.mn

Хуваалцах: