Мэдээ

2021 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ

 

 


 

 

 

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт

Батлагдсан төсөвт өртөг (сая. төг)

Гэрээний дүн (сая.төг)

Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам

Тайлбар, тодруулга

 

III

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД

151,128.80

 

 

 

 

III.1

Биеийн тамир, спортын улсын хороо

151,128.80

 

 

 

 

III.1.1

I. Барилга байгууламж

150,396.80

 

 

 

 

 

Шилжих

116,046.80

 

 

 

 

III.1.1.1

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

9,936.80

               7,219.0

"Грийн ресурс" ХХК

НТШ

 

III.1.1.2

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

9,005.40

               9,005.4

"Молор констракшн" ХХК

НТШ

 

III.1.1.3

Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

4,000.00

               3,685.8

 "Бианконеро констракшн" ХХК

НТШ

 

III.1.1.4

Соёл, спорт цогцолборын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

6,000.00

               5,820.0

"Рендербау" ХХК

НТШ

 

III.1.1.5

Спорт заал худалдан авах /Хөвсгөл, Жаргалант сум/

200

 

 

НТШ

2020 онд тендер шалгаруулалт зарласан боловч амжилтгүй болсон. Дахин тендер шалгаруулалт зарлагдах шатанд

III.1.1.6

Спорт заалын барилга /Баянхонгор, Шинэжинст сум/

550

 

 

НТШ

2021 онд тендер шалгаруулалт зарласан боловч амжилтгүй болсон. Дахин тендер шалгаруулалт зарлагдах шатанд

III.1.1.7

Спорт заалын барилга /Ховд, Жаргалант сум, Бугат, Хайрхан баг/

1,200.00

               1,039.0

"Элбэггүн" ХХК

НТШ

 

III.1.1.8

Спорт заалын барилга 30х15 харьцаатай, хөл бөмбөгийн талбай /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/

1,100.00

               9,893.0

"Буянтын боргио" ХХК

НТШ

 

III.1.1.9

Спорт заалын барилга, 250 суудал /Ховд, Дарви сум/

1,300.00

               1,000.8

"Богоч констракшн" ХХК

НТШ

 

III.1.1.10

Спорт заалын барилга, 250 суудал /Ховд, Цэцэг сум/

1,300.00

               1,056.0

"Цагаан бөлбөө" ХХК

НТШ

 

III.1.1.11

Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/

27,116.00

              27,116.0

"Нэмбар" ХХК "Химон констракшн" ХХК

НТШ

 

III.1.1.12

Спорт цогцолборын барилга /Увс, Тариалан сум/

1,150.00

                  949.5

"Цагаан хөшөө трейд" ХХК

НТШ

 

III.1.1.13

Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Дадал сум/

1,800.00

               1,769.2

"Мандалт констракшн" ХХК

НТШ

 

III.1.1.14

Усан бассейн, спорт фитнесийн барилга /Увс, Улаангом сум/

4,100.00

               4,090.4

"Зунбоо" ХХК

НТШ

 

III.1.1.15

Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

9,000.00

               8,730.6

"РМВ" ХХК

НТШ

 

III.1.1.16

Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

6,495.90

               5,999.9

"Арвин бэлт" ХХК

НТШ

 

III.1.1.17

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/

13,497.70

              10,397.0

"Бүрд констракшн" ХХК

НТШ

 

III.1.1.18

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/

11,014.80

               8,219.3

"Атимос трейд" ХХК

НТШ

 

III.1.1.19

Нийслэлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

7,280.20

               4,023.2

"Үүрэг трейд" ХХК

НТШ

 

 

Шинэ

34,350.00

 

 

 

 

III.1.1.20

Спорт заалын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, Өлзийт тосгон/

750

 

 

НТШ

2021.04.09 зарлагдсан бөгөөд сонгон шалгаруулалт хийгдсэн гэрээ байгуулах шатанд

III.1.1.21

Спортын ордны барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

7,900.00

 

 

НТШ

2021.04.01 зарлагдсан боловч 2021.05.10 дахин зарлагдсан 2021.06.14-нд нээнэ.

III.1.1.22

Хуучин Дархан спортын ордон /Дархан-Уул, Дархан сум/

3,500.00

 

 

НТШ

Зураг төсөв магадлалаар баталгаажсан тендер шалгаруулалт зарлагдах шатанд

III.1.1.23

Спорт заалын барилга /Увс, Малчин сум/

950

 

 

НТШ

Зураг төслийн "Молор төсөл" ХХК нь  боловсруулж, магадлалаар хянагдаж байна. Барилгын хөгжлийн төвөөс ирсэн зөвлөмжөөр өвлийн нөхцөлд барилгын угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжтой.

III.1.1.24

Спорт заалын барилга /Увс, Хяргас сум/

950

 

 

НТШ

Зураг төслийн "Молор төсөл" ХХК нь  боловсруулж, магадлалаар хянагдаж байна. Барилгын хөгжлийн төвөөс ирсэн зөвлөмжөөр өвлийн нөхцөлд барилгын угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжтой.

III.1.1.25

Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо/

5,000.00

 

 

НТШ

Ижил маягийн зураг төсвөөр /Чингэлтэй дүүргийн хөлбөмбөгийн тайлбай бүхий спортын цогцолбор/Газрын асуудал шийдвэрлэж, тендер шалгаруулалтыг зарлахаар хүлээгдэж байна.

III.1.1.26

Спорт заалын барилга, 300 суудал /Ховд, Алтай сум/

1,300.00

 

 

НТШ

Холболтын зураг төслийг "Алтай газрын хүч" ХХК нь боловсруулж, магадлалаар баталгаажсан тендер шалгаруулалт зарлагдах шатанд

III.1.1.27

Спорт заалын барилга, 500 суудал /Ховд, Зэрэг сум/

2,000.00

 

 

НТШ

Холболтын зураг төслийг "Алтай газрын хүч" ХХК нь боловсруулж, магадлалаар баталгаажсан тендер шалгаруулалт зарлагдах шатанд

III.1.1.28

Спорт заалын барилга /Төв, Жаргалант сум/

600

 

 

НТШ

Холболтын зураг төслийг "Батбус" ХХК нь боловсруулж, магадлалаар баталгаажсан тендер шалгаруулалт зарлагдах шатанд

III.1.1.29

Спорт заалын барилга, 500 суудал /Говь-Алтай, Цогт сум/

1,500.00

 

 

НТШ

 

III.1.1.30

Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/

9,900.00

 

НТШ

Баянхонгор аймгийн усан бассейн бүхий цогцолбор барилгын ижил маягийн зургаар холбоголтын зураг төсвийг "Ньюкон" ХХК нь боловсруулж, магадлалаар хянагдаж байна.

III.1.2

II. Их засвар

347

 

 

 

 

 

Шилжих

347

 

 

 

 

III.1.2.1

Биеийн тамир, спортын газрын "А, Б" заалын гадна дотор засал, дээврийн засвар /Хэнтий, Хэрлэн сум/

195

                  172.1

"Ханзол" ХХК

НТШ

Орон нутагт эрх шилжсэн засварын ажил 2021 онд ашиглалтанд хүлээлгэн өгнө.

III.1.2.2

Спорт заалын их засвар /Хэнтий, Хэрлэнбаян-Улаан тосгон/

152

                  183.3

"Нүнжинт хан хэнтий" ХХК

НТШ

Орон нутагт эрх шилжсэн засварын ажил 2021 онд ашиглалтанд хүлээлгэн өгнө.

III.1.3

III. Тоног төхөөрөмж

385

 

 

НТШ

 

 

Шилжих

120

 

 

 

 

III.1.3.1

Спорт заалын тоног төхөөрөмж /Хэнтий, Батноров, Дадал, Баянхутаг сум/

120

                  119.3

"Жеопро монголиа" ХХК

НТШ

Орон нутагт эрх шилжсэн тоног төхөөрөмж, нийлүүлэгдсэн.

 

Шинэ

265

 

 

 

 

III.1.3.2

Усан спорт, сургалтын төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/

70

 

 

Харьцуулалтын арга

Биеийн тамир, спортын улсын хорооны даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Үнэлгээний хороо байгуулах" тухай 115 дугаар тушаалаар байгуулсан. Техникийн үзүүлэлтийг боловсруулж, тендер зарлагдах шатанд байна. 

III.1.3.3

Спорт цогцолборын тоног төхөөрөмж /Өмнөговь, Даланзадгад сум/

195

 

 

НТШ

Биеийн тамир, спортын улсын хорооны даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Үнэлгээний хороо байгуулах" тухай 115 дугаар тушаалаар байгуулсан. Техникийн үзүүлэлтийг боловсруулж, тендер зарлагдах шатанд байна. 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.