Мэдээ

ЁС ЗҮЙ, САХИЛГЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ АЛБАН ТУШААЛ, НЭРЭЭР ИЛ ТОД МЭДЭЭЛНЭ

ЁС ЗҮЙ, САХИЛГЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙГ АЛБАН ТУШААЛ, НЭРЭЭР ИЛ ТОД МЭДЭЭЛНЭ
Дотоод хамтын ажиллагаа

УИХ-ын Ёс зүй, сахилга хариуцлагын байнгын хорооны хуралдаанд төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлага, төрийн байгууллагуудын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлын талаар мэдээлэл Төрийн албаны зөвлөлийн дарга, гишүүд болон холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо. Мэдээлэлтэй холбогдуулан УИХ-ын Байнгын хорооны дарга Б.Бат-Эрдэнэ болон УИХ-ын гишүүн Б.Баярсайхан, Ж.Мөнхбат, Х.Бадельхан, Б.Бейсен, С.Чинзориг, Ё.Баатарбилэг нар асуулт асууж тодруулга авлаа. Тухайлбал, “Ковид”-ын хуулиар томилогдсон төрийн албан хаагчдын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ, хууль зөрчсөн шийдвэрийг хүчингүй болгох эрх нь Төрийн албаны тухай хуульд түүнийг хэрэгжүүлэгч байгууллагад бий. Хууль бус шийдвэртэй хэрхэн тэмцэж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж байна вэ”. Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэхэд сургах, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа ихээхэн шаардлагатай байгаа болон алдаа дутагдалтай ажиллаж буй төрийн албан хаагчдад ногдуулах хариуцлага, зөрчлийн бүртгэл, мэдээлэл, хяналтыг сайжруулахтай холбоотой асуулт асууж, тулгамдаж буй асуудлуудыг хөндөн санал хэллээ.

 

УИХ-ын гишүүдийн асуусан асуулт, саналтай холбоотойгоор Төрийн албаны зөвлөлөөс дараах мэдээллийг өглөө. “Ковид”-ын хуулийн үйлчлэх хугацаа дуусахад Төрийн албаны тухай хуульд заасан нөхцөл шаардлагын дагуу тусгай шалгалт зохион байгуулж, сонгон шалгаруулж томилогдох үйл ажиллагаа хийгдэнэ. Зөвхөн шаардлага хангаж буй иргэн, төрийн албан хаагчид шалгалтад хамрагдаж өрсөлдөн хамгийн өндөр оноо авсан хүнийг томилох эрх бүхий этгээд томилох хуулийг хэрэгжүүлж ажиллана.


Төрийн албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх зорилгоор цахим сургалтыг энэ оны эхнээс эхлэн Пүрэв гариг бүрд тогтмол зохион байгуулж 25 удаагийн сургалтад давхардсан тоогоор 78 орчим мянган төрийн албан хаагчийг хамруулаад байна. Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн, төрийн албан хаагчдад ёс зүй, сахилга хариуцлагын чиглэлээрх сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, туршин нэвтрүүлж эхэлсэн бөгөөд цаашид өргөжүүлэн хэрэгжүүлнэ.

 

Төрийн албаны зөвлөл цахим шилжилтийн ажлын хүрээнд Хүний нөөцийн удирдлага, мэдээллийн санг хөгжүүлж байна. Ёс зүй, сахилга хариуцлагын зөрчилтэй хүнийг төрийн албанд дахин томилж байгаа байдлыг уг мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэн, зөрчлийн мэдээллийг албан тушаал, нэрээр ил тод мэдээлнэ. Зөвд зөөлөн, бурууд хатуу байх зарчим тууштай баримталж байгааг онцоллоо.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.