Мэдээ

"ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙН БЭЛТГЭЛ, СУРГАЛТЫН ТӨВ" ТӨҮГ-ЫН УДИРДЛАГАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

"ҮНДЭСНИЙ ШИГШЭЭ БАГИЙН БЭЛТГЭЛ, СУРГАЛТЫН ТӨВ" ТӨҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА


Засгийн газрын 2022 оны 52 дугаар тогтоолоор батлагдсан ""Үндэсний шигшээ багийн бэлтгэл, сургалтын төв" аж ахуйн тооцоотой төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын дүрэм"-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3 дахь хэсэг

4.3 Захирал нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2, 18.3 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан байна.


Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2, 18.3 дахь хэсэг

18дугаар зүйл. Аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын захиргаа

2.Захирлаар томилогдох этгээд дор дурдсан шаардлага хангасан байвал зохино:

1/ дээд боловсролтой;

/Энэ заалтад 1997 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийнхуулиар өөрчлөлт оруулсан/

2/ аль нэг хуулийн этгээд буюу түүний салбар нэгжийн удирдахажлыг 2-оос доошгүй жил хийсэн, удирдлагын зохих дадлагатай;

3/ удирдлагын ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлдэг.

З.Тодорхой албан тушаал эрхлэх буюу тодорхой үйл ажиллагаа явуулах эрхийг ньшүүхийн шийдвэрээр хассан, эрүүгийн хуульд заасан санаатай гэмт хэрэг үйлдэжшүүхээр ял шийтгүүлсэн, удирдаж байсан хуулийн этгээдээ дампууруулсан, эсхүлудирдах үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс өөрчлөгдсөн этгээдийг 5 жилийндотор захирлаар томилохыг хориглоно.

/Энэхэсэгт 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.