Мэдээ

2020 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт

Батлагдсан төсөвт өртөг9 (сая. төг)

Эрх шилжүүлсэн эсэх /ТЕЗ-н нэр/, шийдвэрийн дугаар, огноо

Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам10

Тайлбар, тодруулга

II.1.1.1

Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/

               7,377.4

 

"Грийн ресурс" ХХК

НТШ

Гэрээ байгуулж ажил хийгдэж байгаа боловч ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулж санхүүжих дүнг бууруулж, 2021 он руу шилжүүлсэн.Барилга угсралтын ажил Б блокын карказ угсралтын ажил дууссан. Гадна өргийн ажил, хамар хана, зоорийн давхар, 1-2 давхарын ажил гүйцэтгэж байна. В блокын зоорийн давхар 1-4 давхрын карказын ажил гүйцэтгэж байна. 200.07 сая гүйцэтгэл БХТ хянагдаж байна. Үлдэгдэл дундын дансанд байршуулах хүсэлтэй

II.1.1.2

Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/

               9,005.4

 

"Молор констракшн" ХХК

НТШ

Гадна дулаан, цэвэр, бохир усны шугам, борооны уус зайлуулах шугамын ажил гүйцэтгэсэн. Дотор засал, дотор шугам, гадна тохижилт, гадна цахилгааны ТП-ийн барилгын ажил гүйцэтгэж байна. Гүйцэтгэл-80%

II.1.1.3

Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/

               2,000.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Зуут констракшин ХХК

НТШ

А* блокийн заслын ажил хийгдсэн, Б, Б*, В блокийн заслын ажил хийгдэж байна. Хөл бөмбөгийн талбай, гүйлтийн замын бетон цутгалтын ажлууд хийгдсэн. Сурын талбайн барилгын суурийн газар шороо, суурийн ажил хийгдсэн. Ажлын явц 70%. Гүйцэтгэл-4 ГХБХГ хянагдаж байгаа Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2021.06 сараас

II.1.1.4

Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/

               4,000.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Беиконеро констракшн" ХХК

НТШ

Гэрээ байгуулж ажил хийгдэж байгаа боловч ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулж санхүүжих дүнг бууруулж, 2021 он руу шилжүүлсэн. Гүйцэтгэл 70 хувь, НХОГ газарт гүйцэтгэл хүргүүлсэн.

II.1.1.5

Соёл, спорт цогцолборын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/

               6,000.0

 

"Рендербау" ХХК

НТШ

Барилга угсралтын ажил 2019 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр эхэлсэн. Газрын байршил өөрчлөгдсөнөөс болж хойшилсон. Газар шороо, суурь, А,Б,В,Г блокын төмөрбетон арагт бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн. Гэрээ байгуулж ажил хийгдэж байгаа боловч ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулж санхүүжих дүнг бууруулж, 2021 он руу шилжүүлсэн. БУА гүйцэтгэл-45%, БХТ дээр хянагдаж байгаа

II.1.1.6

Спорт заалын барилга /Дорноговь, Өргөн сум/

                  930.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Баян дөрвөлж" ХХК

НТШ

2019.12.25-нд комисс ажилласан.

II.1.1.7

Спорт заалын барилга /Дорнод, Чулуунхороот сум/

               1,000.0

 

"Айникес" ХХК

НТШ

Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.

II.1.1.8

Спорт заалын барилга /Дундговь, Говь-Угтаал сум/

               1,000.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Бум констракшн" ХХК

НТШ

250 гүйцэтгэл бичээд банкны баталгаа гаргах

II.1.1.9

Спорт заалын барилга /Сэлэнгэ, Алтанбулаг сум/

               1,200.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Энх бизнес өгөөмөр" ХХК

НТШ

Барилга угсралтын бүрэн ажил дууссан. 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах Улсын комисс ажиллаж, гишүүдийн саналаар ашиглалтанд хүлээн авсан

II.1.1.10

Спорт заалын барилга /Ховд, Мянгад сум/

               1,000.0

 

"Жаргалант луу" ХХК

НТШ

Гадны инженерийн шугам сүлжээний ажил төсөвт өртөгт тусгагдаагүй. Хуучин сургуулийн барилгатай хүзүүвчээр /4 м урттай/ холбох хүсэлт тавьж өгсний дагуу ажлыг гүйцэтгэсэн. Нэмэлт ажлын тоо хэмжээ магадлалаар баталгаажсан. Төсөвт өртгийг шийдвэрлэх, гэрээ сунгах хүсэлт 8 сард өгсөн.

II.1.1.11

Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/

             27,116.0

 

"Нэмбар" ХХК "Химон констракшн" ХХК

НТШ

Гадна зам талбай гэрэлтүүлгийн ажил, А блокын спорт талбайн модон шалны ажил, 3 давхрын лифтний угсралтын ажил А блокын салхивч угсралтын ажил, Д блокын фасадны рам усралтын ажил, Б блокын гадна фасадны силикон чигжээсийн ажил хийгдэж байна. Ггүйцэтгэл 45%

II.1.1.12

Спорт цогцолборын барилга /Дорноговь, Хатанбулаг сум/

               1,113.4

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

 "Арвин сүлжээ" ХХК,  "Шинэ өрнөлт трейд" ХХК

НТШ

БСШУСЯ 2019 ажлын хэсэг байгуулагдаад 2020 оны 12 дугаар сард комисс ажилласан.

II.1.1.13

Спорт цогцолборын барилга /Завхан, Улиастай сум/

               8,600.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Эл си би" ХХК

НТШ

Ашиглалтанд бүрэн орсон.

II.1.1.14

Спорт цогцолборын барилга, 105 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

               1,200.0

 

"Мурап" ХХК

НТШ

Зураг төсөл магадлалаар батлагдаагүй байхад Улсын төсөвт тусгагдсан. Магадлалаар батлагдсан төсөвт өртөг 1.665,5 сая төгрөг, зөрүү 465,5 сая төгрөг, Гүйцэтгэл 55%

II.1.1.15

Спорт, соёлын төвийн заалын барилга, 300 суудал /Ховд, Мөнххайрхан сум/

               2,000.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Саруулцамхаг" ХХК

НТШ

 

II.1.1.16

Усан бассейн, спорт фитнесийн барилга /Увс, Улаангом сум/

               4,100.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Зунбоо" ХХК

НТШ

Гэрээ байгуулж ажил хийгдэж байгаа боловч ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулж санхүүжих дүнг бууруулж, 2021 он руу шилжүүлсэн. 350 сая төгрөгөөр гүйцэтгэл-2, банкны баталгааны гаргах

II.1.1.17

Усан бассейн, спорт цогцолборын барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/

               9,000.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"РМБ" ХХК

НТШ

 

II.1.1.18

Усан бассейны барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

               4,500.0

 

"Биг монголия бюлдинг" ХХК

НТШ

Барилга угсралтын бүрэн ажил дууссан. 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд оруулах Улсын комисс ажиллаж, гишүүдийн саналаар ашиглалтанд хүлээн авсан

II.1.1.19

Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

               2,446.7

 

"Эбо сервис" ХХК

НТШ

2020 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр нэмэлт гэрээ байгуулж, барилга угсралтын ажил эхэлсэн. Барилгын үндсэн хийц дууссан, дотор сангийн ажил, дотор заслын ажил, гадна фасад, дээврийн ажлыг гүйцэтгэж дууссан.

 

Шинэ

             96,715.9

 

 

 

 

II.1.1.20

Спорт заалын барилгын үлдэгдэл /Говь-Алтай, Тонхил сум/

                  200.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

Эрх шилжсэн

НТШ

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн "Эрх шилжүүлэх тухай" 75 дугаар тушаалаар эрх шилжүүлсэн.

II.1.1.21

Спорт заал худалдан авах /Хөвсгөл, Жаргалант сум/

                  200.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

Эрх шилжсэн

НТШ

2020 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар гэрээ байгуулаагүй байсан боловч сонгогдсон гишүүдийн төслийн санхүүжих дүнг 50 сая төгрөг болгож бууруулсан. Тендер 2020.12.11-нд нээгдсэн.

II.1.1.22

Спорт заалын барилга /Баянхонгор, Шинэжинст сум/

                  550.0

 

"Бүдума" ХХК

НТШ

2020 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар гэрээ байгуулаагүй байсан боловч сонгогдсон гишүүдийн төслийн санхүүжих дүнг 50 сая төгрөг болгож бууруулсан.

II.1.1.23

Спорт заалын барилга /Булган, Хангал сум/

                  425.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Анэрд" ХХК

НТШ

2020 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Улсын комисс ажиллаж, ашиглалтанд хүлээн авсан.

II.1.1.24

Спорт заалын барилга /Ховд, Жаргалант сум, Бугат, Хайрхан баг/

               1,200.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Элбэггүн" ХХК

НТШ

БУА-ын гүйцэтгэл-25 хувьтай.

II.1.1.25

Спорт заалын барилга 30х15 харьцаатай, хөл бөмбөгийн талбай /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/

               1,100.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Буянтынбориго" ХХК

НТШ

Барилга угсралтын ажлын газар шороо, суурийн ажлыг гүйцэтгэж дууссан.

II.1.1.26

Спорт заалын барилга, 250 суудал /Ховд, Дарви сум/

               1,300.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Богоч констракшн" ХХК

НТШ

БУА-ын гүйцэтгэл-25.5 хувьтай.

II.1.1.27

Спорт заалын барилга, 250 суудал /Ховд, Цэцэг сум/

               1,300.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Цагаан бөлбөө" ХХК

НТШ

БУА-ын гүйцэтгэл -25 хувьтай, гүйцэтгэл-241 сая төгрөг бичигдсэн.

II.1.1.28

Спорт цогцолборын барилга /Увс, Тариалан сум/

                  950.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Цагаан хөшөө трейд" ХХК

НТШ

БУА-ын гүйцэтгэл-10%, суурийн ажил, гадна ажил хийгдсэн.

II.1.1.29

Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Дадал сум/

               1,800.0

 

"Мандалт констракшн" ХХК

НТШ

Гэрээ байгуулж ажил хийгдэж байгаа боловч ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулж санхүүжих дүнг бууруулж, 2021 он руу шилжүүлсэн. БУА-50, гүйцэтгэл-2 342.6 бичигдсэн, 154.0 урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар авах хүсэлтэй.

II.1.1.30

Үндэсний төв цэнгэлдэх хүрээлэн /Улаанбаатар/

             80,000.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

 

НТШ

2020 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар гэрээ байгуулаагүй боловч Засгийн газрын тэргүүлэх ач холбогдолтой төслийн санхүүжих дүнг бууруулж үлдээсэн. ХАА эхлээгүй. Хасах саналтай, төсөвт өртөг тодорхойгүй. ТЕЗ-ын саналаар бие тамир, спортын хороонд шилжүүлсэн.

II.1.1.31

Хөл бөмбөгийн талбай /Увс, Улаангом сум/

               1,195.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Эйч Би Эс" ХХК

НТШ

БУА-ын гүйцэтгэл-80 хувьайт, бетоны ажил хүлээгдэж байна. Гэрээ сунгах хүсэлтийг авсан

II.1.1.32

Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

               6,495.9

 

"Арвин бэлт" ХХК

НТШ

2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн байдлаар газар шороо, суурийн ажил гүйцэтгэж дууссан, хүндэтгэлийн асар, үзэгчдийн суудлын төмөр бетон цутгалтын ажил гүйцэтгэж дууссан, үзэгчдийн суудал метал хийц угсралтын ажил, авто зогсоолын ажил гүйцэтгэж эхэлж байна. Гэрээ байгуулж ажил хийгдэж байгаа боловч ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулж санхүүжих дүнг бууруулж, 2021 он руу шилжүүлсэн. ТЕЗ-ын саналаар бие тамир, спортын хороонд шилжүүлсэн.

II.1.2

II. Их засвар

               1,783.0

 

 

 

 

 

Шинэ

               1,783.0

 

"Ханзол" ХХК

 

 

II.1.2.1

Биеийн тамир, спортын газрын "А, Б" заалын гадна дотор засал, дээврийн засвар /Хэнтий, Хэрлэн сум/

                  195.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Нүнжинт хан хэнтий" ХХК

НТШ

Гишүүдийн төслийн 50 сая төгрөгийг үлдээж, санхүүжих дүнг бууруулсан. 93014481

II.1.2.2

Спорт заалын их засвар /Хэнтий, Хэрлэнбаян-Улаан тосгон/

                  152.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Оргил таун констракшн" ХХК

НТШ

2020 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар гэрээ байгуулаагүй байсан боловч сонгогдсон гишүүдийн төслийн санхүүжих дүнг 50 сая төгрөг болгож бууруулсан.

II.1.2.3

Спорт, сургалтын цогцолборын барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум/

                  181.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Си Эйч Би Жи констракшн" ХХК

НТШ

БУА-ын гүйцэтгэл-90 хувь, Улсын комисс ажиллахад бэлэн болсон.

II.1.2.4

Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолборын тохижилт /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/

               1,255.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

 

НТШ

Гэрээ байгуулж ажил хийгдэж байгаа боловч ажлын гүйцэтгэлтэй уялдуулж санхүүжих дүнг бууруулж, 2021 он руу шилжүүлсэн.

II.1.3

III. Тоног төхөөрөмж

                  250.0

 

"Бат Архад" ХХК

 

 

 

Шинэ

                  250.0

 

"Жеопро монголиа" ХХК

НТШ

 

II.1.3.1

Биеийн тамир, спортын газрын авто парк шинэчлэл /Увс, Улаангом сум, 3 дугаар баг/

                    40.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

Эрх шилжсэн

НТШ

 

II.1.3.2

Спорт заалын тоног төхөөрөмж /Хэнтий, Батноров, Дадал, Баянхутаг сум/

                  120.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

 

НТШ

2020 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрйин байдлаар гэрээ байгуулаагүй боловч сонгогдсон гишүүдийн төслийн 50 сая төгрөгийг үлдээж, санхүүжих дүнг бууруулсан.

II.1.3.3

Усан бассейны барилгын тоног төхөөрөмж /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/

                    90.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

"Криетивмонголиа"ХХК

НТШ

Шууд гэрээ байгуулах

II.1.4

IV. ТЭЗҮ

                  140.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

 

НТШ

 

 

Шинэ

                  140.0

 

 

 

Бүрэн дууссан

II.1.4.1

Спортын ордны барилгын зураг төсөв /Архангай, Эрдэнэбулган сум/

                  140.0

ЗГХЭГ-ын даргын 2020 оны 11 дүээг сарын 06-ны өдрийн 75 дугаар тушаал

 

НТШ

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.