Мэдээ

2024 оны Улсын хэмжээний наадмын нэгдсэн хуваарьт санал ирүүлэх тухай

Монголын Оюутны спортын VI наадмын нэгдсэн хуваарьт санал ирүүлэх тухай