Мэдээ

СПОРТ ХОЛБООДЫН ЦАХИМ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Монгол улсын биеийн тамир, спортын тухай хууль болон бусад эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд БТСУХ-ноос салбарын цахим мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэх, программ хангамжийг хөгжүүлэх ажлыг хэрэгжү

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮС НУТГИЙН 20 ОРНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ЦАХИМ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО

ЮНЕСКО-оос Конвенцын хэрэгжилт хангалтгүй байгаа тохиолдолд баримтлах "Үйл ажиллагааны журам" болон "Үр дагаврын нөлөө" гэх хоёр баримт бичгийн талаар хэлэлцэх Ази, Номхон далайн бүс нутгийн 20 орны т