Бодлого, төлөвлөлтийн газар


Биеийн тамир, спортын салбарын хөгжлийн дунд, урт хугацааны бодлогын чиг хандлагыг тодорхойлох, түүнд нийцсэн хөрөнгө оруулалт, төсвийн хэрэгцээний шинжилгээ хийх, төсөл боловсруулах, батлуулах, спортын салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангаж нэгдсэн төлөвлөлт хийх, удирдамжаар хангах, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, спортын салбарт гадаад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжих дунд, урт хугацааны төсөл, хөтөлбөр боловсруулах үндсэн үүрэг хүлээнэ.
    Энэ нэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь салбарын хууль тогтоомж, бодлого, төлөвлөлтийн хувилбар боловсруулах, салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангах чиглэлээр яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум дүүргийн захиргааны холбогдох байгууллага, судлаачидтай хамтран ажиллах, эрхэлсэн сайдын асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх асуудлыг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

Газрын дарга

 О.Гэрэл

 

 gerel@sport.gov.mn

Биеийн тамир, спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Мөнх-Эрдэнэ

 

 

 

 

 

 

266234

 munkherdene@sport.gov.mn

Магадлан итгэмжлэл, стандартын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Пүрэвсүрэн 

 purevsuren@sport.gov.mn

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Д.Эрдэнэсүрэн

 erdenesuren@sport.gov.mn

Салбарын эдийн засаг, төсөв, хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

 

 

Спортын холбоод, клубийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Баярмаа

 bayarmaa@sport.gov.mn

Спортын шинжлэх ухааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Э.Алтанзул

 altanzul@sport.gov.mn

Салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Ганзориг

 ganzorig@sport.gov.mn

 

Хуваалцах: