Бодлого, төлөвлөлтийн газар


Биеийн тамир, спортынсалбарын хөгжлийн дунд, урт хугацааны бодлогын чиг хандлагыг тодорхойлох, түүнднийцсэн хөрөнгө оруулалт, төсвийн хэрэгцээний шинжилгээ хийх, төсөлболовсруулах, батлуулах, спортын салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангажнэгдсэн төлөвлөлт хийх, удирдамжаар хангах, хууль тогтоомжийн төсөлболовсруулах, спортын салбарт гадаад улс, олон улсынбайгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжих дунд, урт хугацааны төсөл, хөтөлбөрболовсруулах үндсэн үүрэг хүлээнэ.
    Энэнэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь салбарын хууль тогтоомж, бодлого,төлөвлөлтийн хувилбар боловсруулах, салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангахчиглэлээр яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум дүүргийн захиргааны холбогдохбайгууллага, судлаачидтай хамтран ажиллах, эрхэлсэн сайдын асуудлын хүрээндЗасгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх асуудлыг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх үйлажиллагааг зохион байгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

 БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

Газрын дарга

 О.Гэрэл

 

 gerel@sport.gov.mn

Биеийн тамир, спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Мөнх-Эрдэнэ

 

 

 

 

 

 

266234

 munkherdene@sport.gov.mn

Магадлан итгэмжлэл, стандартын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Д.Эрдэнэсүрэн

 erdenesuren@sport.gov.mn

Салбарын эдийн засаг, төсөв, хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

 

 

Спортын холбоод, клубийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэнСпортын шинжлэх ухааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Э.Алтанзул

 altanzul@sport.gov.mn

Салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

Б.Ганзориг

 ganzorig@sport.gov.mn

 

Хуваалцах: