Бодлого, төлөвлөлтийн газар


           
  Биеийн тамир, спортын салбарынхөгжлийн дунд, урт хугацааны бодлогын чиг хандлагыг тодорхойлох, түүнд нийцсэнхөрөнгө оруулалт, төсвийн хэрэгцээний шинжилгээ хийх, төсөл боловсруулах,батлуулах,спортын салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангаж нэгдсэн төлөвлөлтхийх,удирдамжаар хангах, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах, спортын салбартгадаад улс, олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжих дунд, уртхугацааны төсөл, хөтөлбөр боловсруулах үндсэн үүрэг хүлээнэ.Энэ нэгжийн үйлажиллагааны чиг үүрэг нь салбарын хуультогтоомж, бодлого,төлөвлөлтийн хувилбарболовсруулах, салбар хоорондын бодлогын уялдааг хангах чиглэлээр яам, агентлаг,аймаг, нийслэл, сум дүүргийн захиргааны холбогдох байгууллага, судлаачидтайхамтран ажиллах, эрхэлсэн сайдын асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хуралдаандхэлэлцүүлэх асуудлыг нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагааг зохионбайгуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

НЭР

УТАС

ЦАХИМ ШУУДАН

1

Газрын дарга

             Үзэх

 О.Гэрэл

 

gerel@sport.gov.mn

2

Биеийн тамир, спортын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

С.Мөнх-Эрдэнэ

266234

munkherdene@sport.gov.mn

3

Магадлан итгэмжлэл, стандартын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

 

 

4

Салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Үзэх


5

Салбарын эдийн засаг, төсөв, хөрөнгө оруулалтын бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Үзэх

 

 

6

Спортын холбоод, клубийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

 Э.Ундрам

 Undram@sport.gov.mn

7

Спортын шинжлэх ухааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

Үзэх

 

 

8

Салбарын статистикийн мэдээлэл, бүртгэл, шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 

Үзэх

Б.Ганзориг

ganzorig@sport.gov.mn

 

й

Хуваалцах: