Үндэсний шигшээ багийн бодлого хэрэгжилтийн хэлтэс

Үндэсний шигшээ багийн спортын холбоодтой байгуулсан гэрээний хүрээнд хийж үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх,удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох нөхцөлийг бүрдүүлэх, спортын анагаах ухаан,эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, тамирчны спортын амжилтыг дээшлүүлэх үндсэн үүрэг хүлээнэ. Энэ нэгжийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг нь үндэсний шигшээ багийн тогтолцооны дагуу тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, зарим ажил, үйлчилгээг  төрийн бус байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах,дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих,гадаадын өндөр зэрэглэлийн тамирчин,дасгалжуулагчдыг ажиллуулахад дэмжлэг үзүүлэх, тамирчдын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, статистик мэдээллийн сангийн өгөгдлийг боловсруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

НЭР

УТАС

ЦАХИМ ШУУДАН

Хэлтсийн дарга

Үзэх

Э.Билэгт

262450

bilegt@sport.gov.mn

Спортын сургалт дасгалжуулалтын төлөвлөлт, дотоод асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Үзэх

 

Насанд хүрэгчдийн шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

Ш.Баясгалан

jbayasgalanj@sport.gov.mn

Залуучуудын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

Ч.Туул

tuul@sport.gov.mn

Өсвөр үеийн шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

Э.Баттүшиг

battvshig@sport.gov.mn

Паралимпийн спортын шигшээ багийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Үзэх

Б.Бямбацэцэг

byambatsetseg@sport.gov.mn

Үндэсний шигшээ багийн гэрээний хэрэгжилтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хуваалцах: